>    >    >    >    >  AgroBio Agrofit Kombi k likvidaci plevelů v okrasných trávnících 9+6 ml

AgroBio Agrofit Kombi k likvidaci plevelů v okrasných trávnících 9+6 ml

AgroBio Agrofit Kombi k likvidaci plevelů v okrasných trávnících 9+6 ml
Unser Preis
4.55 EUR mit MwSt.
Sie sparen 0.37 EUR (8%)
Preis in unser Geschäft
4.92 EUR mit MwSt.
Dieses Produkt kann nicht separat gekauft werden.
Zahlks
Frage an VerkäuferPreis bewachen
Aktueller Produktpreis ist 4.55 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Frage schicken
Name:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Frage:
Teile
Kode:45136
EAN:8594013424011
Hersteller:Agrobio Opava
Marke:Trávníkový program  (web)
Trávníkový program
Varianten des Produkts
Produktbeschreibung

Kombinovaná souprava selektivních systémově působících herbicidů s obsahem Starane 250 EC (emulgovatelný koncentrát) a Lontrel 300 (s vodou mísitelný kapalný koncentrát) k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, pcháčů, a sedmikrásek v okrasných trávnících.

Oblast použití:
Trávníky - Plevele dvouděložné - 100 ml Starane 250 EC a 60 ml Lontrel 300 na 700 m2 - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září.
Poznámka: OL=28. Sedmikrásky, smetánky, plevele dvouděložné odolné. Okrasné trávníky. Určeno na plochu 700 m2.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 9 ml Starane 250 EC + 6 ml Lotrel 300 +- 7% v PET lahvičkách v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: fluroxypyr 250 g/l (Starane 250 EC), klopyralid 300 g/l (Lontrel 300)

Upozornění: Hořlavý. Dráží dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Kundenrezensionen
Keine Rezensionen waren gefunden.
Diskussion über das Produkt
Diskussion über: AgroBio Agrofit Kombi k likvidaci plevelů v okrasných trávnících 9+6 ml
Produktbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über das Produkt
Preisentwicklung

Kombinovaná souprava selektivních systémově působících herbicidů s obsahem Starane 250 EC (emulgovatelný koncentrát) a Lontrel 300 (s vodou mísitelný kapalný koncentrát) k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, pcháčů, a sedmikrásek v okrasných trávnících.

Oblast použití:
Trávníky - Plevele dvouděložné - 100 ml Starane 250 EC a 60 ml Lontrel 300 na 700 m2 - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září.
Poznámka: OL=28. Sedmikrásky, smetánky, plevele dvouděložné odolné. Okrasné trávníky. Určeno na plochu 700 m2.

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 9 ml Starane 250 EC + 6 ml Lotrel 300 +- 7% v PET lahvičkách v lepenkové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: fluroxypyr 250 g/l (Starane 250 EC), klopyralid 300 g/l (Lontrel 300)

Upozornění: Hořlavý. Dráží dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte plyny. Zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Keine Rezensionen waren gefunden.
Diskussion über: AgroBio Agrofit Kombi k likvidaci plevelů v okrasných trávnících 9+6 ml


© 2014 VMD Drogerie, Parfümerie CZ