>    >    >    >    >  Bayer Garden Mospilan 20SP přípravek na ochranu rostlin 500 ml rozprašovač

Bayer Garden Mospilan 20SP přípravek na ochranu rostlin 500 ml rozprašovač

Bayer Garden Mospilan 20SP přípravek na ochranu rostlin 500 ml rozprašovač
Unser Preis
1.44 EUR mit MwSt.
Sie sparen 0.11 EUR (7%)
Preis in unser Geschäft
1.55 EUR mit MwSt.
Dieses Produkt kann nicht separat gekauft werden.
Zahlks
Frage an VerkäuferPreis bewachen
Aktueller Produktpreis ist 1.44 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Frage schicken
Name:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Frage:
Teile
Kode:60184
EAN:8592542005657
Hersteller:Bayer AG Germany
Marke:Mospilan®  (web)
Mospilan®
Produktbeschreibung

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení molice skleníkové, mšic, a mšice bavlníkové v okrasných zahradách. Po doplnění láhve 0,5 litrem vody vznikne roztok k okamžitému použití.

Příprava postřikové kapaliny:
1. odšroubujte rozprašovač z lahve a doplňte ji 0,5 litrem vody
2. našroubujte zpět na lahev rozprašovač - tryska v poloze OFF
3. lahev nechte 5 minut stát, aby se rozpustil vodorozpustný sáček
4. lahev protřepejte
5. nastavte pootočením trysku rozprašovače do polohy Spray a můžete začít s postřikem

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

Oblast použití:
Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=14.

Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Okrasné rostliny - Molice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. Molice skleníková.

Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. OL=28. Včetně mšice bavlníkové.

Okurky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Kundenrezensionen
1.44 EUR
100%
Spolehlivě funguje
Dobře a spolehlivě funguje
1.44 EUR
100%
jen doplníte vodou a můžete použítfunguje spolehlivěnaprostá spokojenost
1.44 EUR
100%
Spokojenost, pusobí hned po prvni aplikaci
Diskussion über das Produkt
Diskussion über: Bayer Garden Mospilan 20SP přípravek na ochranu rostlin 500 ml rozprašovač
Produktbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über das Produkt
Preisentwicklung

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení molice skleníkové, mšic, a mšice bavlníkové v okrasných zahradách. Po doplnění láhve 0,5 litrem vody vznikne roztok k okamžitému použití.

Příprava postřikové kapaliny:
1. odšroubujte rozprašovač z lahve a doplňte ji 0,5 litrem vody
2. našroubujte zpět na lahev rozprašovač - tryska v poloze OFF
3. lahev nechte 5 minut stát, aby se rozpustil vodorozpustný sáček
4. lahev protřepejte
5. nastavte pootočením trysku rozprašovače do polohy Spray a můžete začít s postřikem

Účinná látka: acetamiprid 200 g/kg

Oblast použití:
Brambory - Mandelinka bramborová - 1,8 g / 9-18 l vody / 300 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=14.

Jabloně - Obaleč jablečný - 1,8 g / 7 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Mšice - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=28.

Jádroviny - Vlnatka krvavá - 1,8 g / 14 l vody - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=28.

Okrasné rostliny - Molice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. Molice skleníková.

Okrasné rostliny - Mšice - 1,8 g / 4,5 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=3. OL=28. Včetně mšice bavlníkové.

Okurky - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Paprika - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Rajčata - Mšice - 1,8 g / 9 l vody - Postřik - březen, duben, květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=7. Aplikujte max. 2x za vegetaci.

Upozornění: Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí, viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

1.44 EUR
100%
Spolehlivě funguje
Dobře a spolehlivě funguje
1.44 EUR
100%
jen doplníte vodou a můžete použítfunguje spolehlivěnaprostá spokojenost
1.44 EUR
100%
Spokojenost, pusobí hned po prvni aplikaci
Diskussion über: Bayer Garden Mospilan 20SP přípravek na ochranu rostlin 500 ml rozprašovač


© 2014 VMD Drogerie, Parfümerie CZ