>    >    >    >    >  Hexa Tuhý podpalovač 130 g
Wir bieten nur die Waren auf Lager an.

Hexa Tuhý podpalovač 130 g

Hexa Tuhý podpalovač 130 g
Unser Preis
1.33 EUR mit MwSt.
Sie sparen 0.15 EUR (10%)
Preis in unser Geschäft
1.48 EUR mit MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieses Produkt kann nicht separat gekauft werden.
Zahlks
Frage an VerkäuferPreis bewachen
Aktueller Produktpreis ist 1.33 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Frage schicken
Name:
Email:
Telefon:
' '
Opište kód:
Frage:
Teile
Kode:41691
EAN:8594003600487
Hersteller:Drutep Teplice
Marke:Hexa  (web)
Hexa
Produktbeschreibung

Hexa je tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a speciálním vařiči.
Pro 8 až 12 použití.

Návod k použití:
Gril: Položte 2 tablety doprostřed dřevěného uhlí a zapalte. Po rozhoření přidejte další uhlí.
Krb a ohniště: Přes 1 tabletu Hexy položte slabší a menší kousky dřeva. Po rozhoření přiložte větší kusy.
Kapesní vařiče: Zapalte 1 tabletu ve vařiči a dle potřeby přidávejte další. 1 tableta postačí na ohřev 1 litru vody.

Upozornění: Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice. 

První pomoc: Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Kundenrezensionen
Keine Rezensionen waren gefunden.
Diskussion über das Produkt
Diskussion über: Hexa Tuhý podpalovač 130 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Produktbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über das Produkt
Preisentwicklung

Hexa je tuhé palivo pro rychlé a snadné rozdělání ohně v krbu, grilu, ohništi a speciálním vařiči.
Pro 8 až 12 použití.

Návod k použití:
Gril: Položte 2 tablety doprostřed dřevěného uhlí a zapalte. Po rozhoření přidejte další uhlí.
Krb a ohniště: Přes 1 tabletu Hexy položte slabší a menší kousky dřeva. Po rozhoření přiložte větší kusy.
Kapesní vařiče: Zapalte 1 tabletu ve vařiči a dle potřeby přidávejte další. 1 tableta postačí na ohřev 1 litru vody.

Upozornění: Hořlavá tuhá látka. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovávejte/skladujte odděleně od dosahu možných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu. Zabraňte styku s očima. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Použijte ochranné rukavice. 

První pomoc: Při požití: Okamžitě volejte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody. Při vdechnutí: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Keine Rezensionen waren gefunden.
Diskussion über: Hexa Tuhý podpalovač 130 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Besichtigen zum letzten Mal


© 2014 VMD Drogerie, Parfümerie CZ