>    >    >    >    >    >  Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg
Unser Preis
1.77 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.23 EUR (12%)
Der Preis in unseren Geschäft
2 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.77 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:01842
Hersteller:Labar s.r.o.
De Marke:Labar  (web)
Labar
Artikelbeschreibung

Složení: 100 % Hydroxid sodný NaOH.

Použití: Slouží jako odmašťovadlo, čistí odpady v rozpuštěném stavuRozpouští organické usazeniny opomíjených syfonů a výlevek. jako odstraňovač starých nátěrů.
Vzhled: Bílé pevné pecičky
Aplikace: dle požadavků.
Skladování: V suchých a dobře větratelných skladech. POZOR !! V případě požáru informovat zasahující hasičskou jednotku o uskladnění látky.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Při manipulaci používat ochranný oděv - keprový,rukavice gumové, brýle či obličejový štít.
Likvidace obalů: Nebezpečný odpad. Obaly důkladně vypláchnout a nechat vyschnout - poté možno uložit k recyklaci. Případné zbytky louhu odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

 Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako žíravý draslík, louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditásloučenina, jako hydroxid sodnýhydroxid lithnýhydroxid vápenatýhydroxid barnatý či hydroxid strontnatý. Jeho E-kód je E525. Používal se také název lapis causticus (leptavý kamínek).

Vlastnosti

Čistý hydroxid draselný je světlý, silně navlhavý, má pevné krystaly mající hustotu přibližně 2.04 g/cm3, ochotně se rozpouští ve vodě (1 g KOH se rozpustí v 0.5 g vody) a slabších alkoholech (methanol,ethanol,butanolrozpustnost vethanolu je kolem 1 g KOH/2.5 ml ethanolu) a docela dobře také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, produkující značné množství tepla, vedoucího ke zvyšování teploty roztoku někdy až ke 100 °C a výše; koncentrované vodní roztoky jsou nazývány draselné louhy. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty, a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi intenzivní vysušovadlo, např. pro sušení kapalných aminoxidů nebo jejich roztoků v nedůležitých, nepolárních rozpouštědlech (podobných jako uhlovodíky). Je to důležitá sloučenina, tvořící silně zásadité roztoky ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech, schopné zneutralizovat mnoho kyselin a rozložit některé anorganické látky na organický materiál (např. rozpuštění a hydrolýza skleněných střepů v koncentrovaném roztoku KOH). Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k vyrábění hodně průmyslového zboží a produktů, například většina draselných solí, to jsou také významné labratorní chemikálie a reagenti, znovu používáni pro přípravu draselných solí, k neutralizování kyselin, dále jako základní měřítko v analytice a hodně dalších použitích. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na všechnu organiku, včetně živých vláken; musí se proto dbát opatrnosti, když manipulujeme s jeho substancemi nebo roztoky. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech.

 Výroba

KOH byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým (hašené vápno). Reakce probíhá podle následující rovnice:

Ca(OH)2 (s), (aq) + K2CO3 (aq) ? CaCO3 (s) + 2 KOH (aq)

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný KOH vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3(potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19.století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného; obdobně je získáván hydroxid sodný:

2 K+ (aq) + 2H2(l) + 2e- ? H2 (g) + 2 KOH (aq)

S produktem na katodě vzniká vodík; současně probíhá anodová oxidace chloru:

2 Cl — 2e- ? Cl2 (g)

kde jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Použití

 • Hydroxid draselný se používá jako elektrolyt do NIFE akumulátorů.
 • Slouží jako surovina pro výrobu draselného mýdla
 • Používá se při výrobě čokolády a kakaa
 • Je také používán při výrobě slazených nápojů
 • Při výrobě textilu
 • V zemědělství při upravování pH kyselých zemin

Bezpečnost

Hydroxid draselný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to žíravina a zdraví škodlivá látka. Při poleptání omývejte pokožku velkým množstvím vody a okamžitě navštivte lékaře.

Literatura

V tomto článku je použit překlad textu z článku Potassium hydroxide na anglické Wikipedii.

VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999.ISBN 80-7169-855-5.

Obecné

Systematický název Hydroxid draselný
Ostatní názvy Louh draselný
Anglický název Potassium hydroxide
Německý název Kaliumhydroxid
Sumární vzorec KOH

Vzhled

Bílá pevná hygroskopická látka

Identifikace

Registrační číslo CAS 1310-58-3
{{{Další čísla CAS}}}
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-181-3
Indexové číslo 019-002-00-8
Číslo EC (enzymy) {{{Číslo EC}}}
PubChem

{{{PubChem}}}

ChEBI {{{ChEBI}}}
UN kód 1813
Číslo RTECS TT2100000
Vlastnosti
Molární hmotnost 56,105 g/mol
Teplota tání 360 - 405 °C (závisí na obsahu H2O a CO2)
Teplota varu 1 322 °C
Teplota změny krystalové modifikace 248 °C (???)
Hustota 2,04 - 2,12 g/cm? (závisí na obsahu H2O a CO2)
Dynamický viskozitní koeficient 2,3 cP (300 °C)
1,7 cP (450 °C)
1,3 cP (500 °C)
0,8 cP (600 °C)
Disociační konstanta pKb -2,29
Rozpustnost ve vodě 97,6 g/100 ml (0 °C)
102,4 g/100 ml (10 °C)
112,4 g/100 ml (20 °C)
117,9 g/100 ml (25 °C)
135,3 g/100 ml (40 °C)
140 g/100 ml (50 °C)
147,5 g/100 ml (60 °C)
162,5 g/100 ml (80 °C)
179,3 g/100 ml (100 °C)
Monohydrát
315,94 g/100 ml (33 °C)
343,73 g/100 ml (50 °C)
445,58 g/100 ml (80 °C)
581,58 g/100 ml (100 °C)
Dihydrát
401,1 g/100 ml (0 °C)
500,1 g/100 ml (10 °C)
691,9 g/100 ml (20 °C)
1 163 g/100 ml (30 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Ethanol 38,7 g/100 ml (28 °C)
Methanol 55 g/100 ml (28 °C)
Tlak páry 1,3 hPa (719 °C)
Měrná vodivost -4,9 Sm-1
Kundenrezensionen
1.77 EUR
80%
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
100%
S výrobkem jsem spokojen
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
80%
Za tu cenu slušné množství.Ve vlažné vodě žádná reakce, musí se použít horká.V účinnosti nevidím rozdíl proti Krtkovi.
Cena
Musí se použít horká voda, měl jsem obavy o WC mísu.
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
80%
funkční
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Složení: 100 % Hydroxid sodný NaOH.

Použití: Slouží jako odmašťovadlo, čistí odpady v rozpuštěném stavuRozpouští organické usazeniny opomíjených syfonů a výlevek. jako odstraňovač starých nátěrů.
Vzhled: Bílé pevné pecičky
Aplikace: dle požadavků.
Skladování: V suchých a dobře větratelných skladech. POZOR !! V případě požáru informovat zasahující hasičskou jednotku o uskladnění látky.
Záruční doba: 24 měsíců od data výroby při dodržení skladovacích pokynů.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví: Při manipulaci používat ochranný oděv - keprový,rukavice gumové, brýle či obličejový štít.
Likvidace obalů: Nebezpečný odpad. Obaly důkladně vypláchnout a nechat vyschnout - poté možno uložit k recyklaci. Případné zbytky louhu odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

 Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Hydroxid draselný (KOH) je také známý jako žíravý draslík, louh draselný či draselný hydrát. Je to silně zásaditásloučenina, jako hydroxid sodnýhydroxid lithnýhydroxid vápenatýhydroxid barnatý či hydroxid strontnatý. Jeho E-kód je E525. Používal se také název lapis causticus (leptavý kamínek).

Vlastnosti

Čistý hydroxid draselný je světlý, silně navlhavý, má pevné krystaly mající hustotu přibližně 2.04 g/cm3, ochotně se rozpouští ve vodě (1 g KOH se rozpustí v 0.5 g vody) a slabších alkoholech (methanol,ethanol,butanolrozpustnost vethanolu je kolem 1 g KOH/2.5 ml ethanolu) a docela dobře také v ostatních polárních rozpouštědlech. Rozpouštění ve vodě je silně exotermní reakce, produkující značné množství tepla, vedoucího ke zvyšování teploty roztoku někdy až ke 100 °C a výše; koncentrované vodní roztoky jsou nazývány draselné louhy. Hydroxid draselný vytváří pevné hydráty, a sice monohydrát KOH·H2O, dihydrát KOH·2H2O a tetrahydrát KOH·4H2O, který je používán jako velmi intenzivní vysušovadlo, např. pro sušení kapalných aminoxidů nebo jejich roztoků v nedůležitých, nepolárních rozpouštědlech (podobných jako uhlovodíky). Je to důležitá sloučenina, tvořící silně zásadité roztoky ve vodě a ostatních polárních rozpouštědlech, schopné zneutralizovat mnoho kyselin a rozložit některé anorganické látky na organický materiál (např. rozpuštění a hydrolýza skleněných střepů v koncentrovaném roztoku KOH). Je to důležitá chemikálie pro průmysl, používaná k vyrábění hodně průmyslového zboží a produktů, například většina draselných solí, to jsou také významné labratorní chemikálie a reagenti, znovu používáni pro přípravu draselných solí, k neutralizování kyselin, dále jako základní měřítko v analytice a hodně dalších použitích. Protože je KOH silná zásada, má silně korozivní účinky na všechnu organiku, včetně živých vláken; musí se proto dbát opatrnosti, když manipulujeme s jeho substancemi nebo roztoky. Jeho korozivní vlastnosti jsou někdy používány při čištění a dezinfekci odolných vrstev na materiálech.

 Výroba

KOH byl dříve vyráběn starou metodou vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým (hašené vápno). Reakce probíhá podle následující rovnice:

Ca(OH)2 (s), (aq) + K2CO3 (aq) ? CaCO3 (s) + 2 KOH (aq)

sražený uhličitan vápenatý je poté odfiltrován a následný KOH vyvařen z roztoku. Tento způsob, užívající K2CO3(potaš, extrahovaný z dřevěného popele) a hašené vápno byl znám pravděpodobně již v antických dobách a byl velmi důležitou metodou výroby hydroxidu draselného až do konce 19.století. Poté byl do převážné míry nahrazen moderní metodou elektrolýzy roztoku chloridu draselného; obdobně je získáván hydroxid sodný:

2 K+ (aq) + 2H2(l) + 2e- ? H2 (g) + 2 KOH (aq)

S produktem na katodě vzniká vodík; současně probíhá anodová oxidace chloru:

2 Cl — 2e- ? Cl2 (g)

kde jako vedlejší produkt vzniká chlór.

Použití

 • Hydroxid draselný se používá jako elektrolyt do NIFE akumulátorů.
 • Slouží jako surovina pro výrobu draselného mýdla
 • Používá se při výrobě čokolády a kakaa
 • Je také používán při výrobě slazených nápojů
 • Při výrobě textilu
 • V zemědělství při upravování pH kyselých zemin

Bezpečnost

Hydroxid draselný není sice hořlavý ani výbušný, ale je to žíravina a zdraví škodlivá látka. Při poleptání omývejte pokožku velkým množstvím vody a okamžitě navštivte lékaře.

Literatura

V tomto článku je použit překlad textu z článku Potassium hydroxide na anglické Wikipedii.

VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabulky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999.ISBN 80-7169-855-5.

Obecné

Systematický název Hydroxid draselný
Ostatní názvy Louh draselný
Anglický název Potassium hydroxide
Německý název Kaliumhydroxid
Sumární vzorec KOH

Vzhled

Bílá pevná hygroskopická látka

Identifikace

Registrační číslo CAS 1310-58-3
{{{Další čísla CAS}}}
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) 215-181-3
Indexové číslo 019-002-00-8
Číslo EC (enzymy) {{{Číslo EC}}}
PubChem

{{{PubChem}}}

ChEBI {{{ChEBI}}}
UN kód 1813
Číslo RTECS TT2100000
Vlastnosti
Molární hmotnost 56,105 g/mol
Teplota tání 360 - 405 °C (závisí na obsahu H2O a CO2)
Teplota varu 1 322 °C
Teplota změny krystalové modifikace 248 °C (???)
Hustota 2,04 - 2,12 g/cm? (závisí na obsahu H2O a CO2)
Dynamický viskozitní koeficient 2,3 cP (300 °C)
1,7 cP (450 °C)
1,3 cP (500 °C)
0,8 cP (600 °C)
Disociační konstanta pKb -2,29
Rozpustnost ve vodě 97,6 g/100 ml (0 °C)
102,4 g/100 ml (10 °C)
112,4 g/100 ml (20 °C)
117,9 g/100 ml (25 °C)
135,3 g/100 ml (40 °C)
140 g/100 ml (50 °C)
147,5 g/100 ml (60 °C)
162,5 g/100 ml (80 °C)
179,3 g/100 ml (100 °C)
Monohydrát
315,94 g/100 ml (33 °C)
343,73 g/100 ml (50 °C)
445,58 g/100 ml (80 °C)
581,58 g/100 ml (100 °C)
Dihydrát
401,1 g/100 ml (0 °C)
500,1 g/100 ml (10 °C)
691,9 g/100 ml (20 °C)
1 163 g/100 ml (30 °C)
Rozpustnost v polárních
rozpouštědlech
Ethanol 38,7 g/100 ml (28 °C)
Methanol 55 g/100 ml (28 °C)
Tlak páry 1,3 hPa (719 °C)
Měrná vodivost -4,9 Sm-1
1.77 EUR
80%
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
100%
S výrobkem jsem spokojen
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
80%
Za tu cenu slušné množství.Ve vlažné vodě žádná reakce, musí se použít horká.V účinnosti nevidím rozdíl proti Krtkovi.
Cena
Musí se použít horká voda, měl jsem obavy o WC mísu.
1.77 EUR
100%
1.77 EUR
80%
funkční
Diskussion über: Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ