>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Gegen Unkraut  >  Für Unkräuter, Herbizide  >  AgroBio Dominator Pflanzenschutzmittel 50 ml
ausverkauft

AgroBio Dominator Pflanzenschutzmittel 50 ml

-11%

AgroBio Dominator Pflanzenschutzmittel 50 ml
Unser Preis
1.82 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.22 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.04 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.82 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:32975
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Dominator  (web)
Dominator
Artikelbeschreibung

Dominator je neselektivní herbicidní přípravek ve formě Koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů na orné půdě před setím a po sklizni, v jádrovinách a peckovinách (kromě broskvoní) a ve vinicích, k preemergentní aplikaci do brambor a Kukuřice proti pýru plazivému a vzešlým trvalým a jednoletým plevelům, k obnově trvalých travních porostů a retardaci na loukách a pastvinách, proti jednoletým a vytrvalým plevelům v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), proti jednoletým a vytrvalým plevelům a ostružníku křovitému při přípravě lesní půdy pro přirozenou i umělou obnovu lesa a proti nežádoucí vegetaci a křídlatce sachalinské na nezemědělské půdě.

Dominator je neselektivní listový herbicid se systamickým účinkem. Rostliny ho přijímají pouze zelenými částmi, cévnímy svazky je pak rozváděn do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku postupně dochází k vadnutí, žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části. První symptomy jsou viditelné u jednotlivých plevelů za 2-4 dny, u vytrvalých plevelů za 7-10 dnů. Chladno a zataženo v době aplikace a po ní zpomalují účinnost přípravku. symptomy účinnosti jsou viditelné později. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Za teplého a vlhkého počasí je přípravek deštivzdorný po 2 hodinách (v případě chladného a suchého počasí je přípravek deštivzdorný po 3-5 hodinách) V případě hubení vytrvalých plevelů se kultivační práce mohou provádět až po prvních příznacích účinku, aby byla dosažena vysoká účinnost i na hlubokokořenící vytrvalé plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti
Působí na jednoleté i víceleté plevele. Nemá půdní reziduální účinnost, nepůsobí na semena. Optimální doba pro aplikaci je u jednoletých plevelů fáze 2-6 pravých listů, u vytrvalých plevelů je to 15-20 cm výšky rostlin. Přípravek nepůsobí na přesličku rolní.

Příprava aplikační kapaliny
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou a celý obsah nádrže se znovu důkladně promíchá, nebo se použije předmíchavacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Neskladujte přípravek v kovových nádržích ani nepoužívejte postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami. Přípravek může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plny. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

Aplikace přípravku: Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití!

Oblast použití:

Brambory - Plevele jednoleté - 15-20 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Brambory - Plevele vytrvalé - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Brambory - Pýr plazivý - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Dřeviny - Plevele - 20-30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Plevele jednoleté. U kulturních jehličnanů (kromě modřínů) se provádí aplikace až po vyzrání letorostů (srpen - září), dokud ke nežádoucí plevelná vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.

Dřeviny - Plevele - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Plevele vytrvalé. U kulturních jehličnanů (kromě modřínů) se provádí aplikace až po vyzrání letorostů (srpen - září), dokud ke nežádoucí plevelná vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.

Hrách - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Hrách setý. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Hrách - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / max. 1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Hrách setý. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Jádroviny - Pýr plazivý, mléč, pcháč - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Jádroviny - Svlačec rolní - 70 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Nejúčinnější aplikace je v době zakvétání svlačce. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Jádroviny - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Len - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Len setý

Louky a pastviny - Obnova TTP - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=21 (pro zkrmování). Totální likvidace travního porostu.

Nezemědělská půda - Křídlatka sachalinská - 50-90 ml / 2-4 l / 100 m2
Poznámka: Likvidace expandujících rostlinných druhů na nezemědělské půdě. V případě obrůstání je možné aplikaci opakovat.

Nezemědělská půda - Nežádoucí vegetace - 30-70 ml / 2-4 l / 100 m2
Poznámka: Likvidace nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha, která zaručí optimální penetraci účinné látky do rostliny.

Obiloviny - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / 1-2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, Oves setý. Mimo množitelské porosty. Aplikace před sklizní,v době ,kdy vlhkost zrn uvedených obilnin je pod 30% a 14 dnů před sklizní.

Obiloviny - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, Oves setý. Mimo množitelské porosty. Aplikace před sklizní,v době ,kdy vlhkost zrn uvedených obilnin je pod 30% a 14 dnů před sklizní.

Kukuřice - Plevele jednoleté - 15-20 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Kukuřice - Plevele vytrvalé - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Kukuřice - Pýr plazivý - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Réva vinná - Mléče, pcháče - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Pýr plazivý, mléč, pcháč - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Svlačec rolní - 70 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Nejúčinější aplikace je v době zakvétání svlačce. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peluška - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Peluška setá. Aplikace v době,k dy vlhkost zrna je pod 30%.

Peluška - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / max. 1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Peluška setá. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Půda - Plevele jednoleté - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda před setím. Aplikujte nižší dávky ihned po zahájení růstu rostlin.

Půda - Plevele jednoleté - 15-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni. Likvidace všech vzešlých plevelů. Usnadňuje kultivaci, která se provádí po prvních příznacích účinku přípravku na plevelnou rostlinu.

Půda - Plevele vytrvalé - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni

Půda - Pýr plazivý - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni. Likvidace všech vzešlých plevelů. Usnadňuje kultivaci, která se provádí po prvních příznacích účinku přípravku na plevelnou rostlinu.

Půda - Pýr plazivý - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda před setím. Aplikujte vyšší dávky. Pcháč oset a pýr plazivý nechte maximálně obrůst.

Réva vinná - Plevele - 5 ml / 1 l / 100 m2
Poznámka: Plevele, retardace. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Réva vinná - Pýr plazivý - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Réva vinná - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Řepka - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Řepka olejka. Mimo množitelské porosty. Aplikujte v době přechodu zelené do žluté barvy porostu, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Řepka - Usnadnění mechanizované sklizně - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Řepka olejka. Mimo množitelské porosty. Aplikujte v době přechodu zelené do žluté barvy porostu, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Trávníky - Obnova TTP - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=21 (pro zkrmování). Totální likvidace travního porostu.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná, ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice, ochrana očí a obličeje: není nutná, ochrana těla: pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka), dodatečná ochrana hlavy: není nutná, dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky.

Aplikace nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Opatření při požáru. Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zamlžování. ne silným proudem. Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební Voda, pokud byla při hašení požáru eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nazasáhla zemědělskou půdu. Důležité upozornění: Vzhledem k možnosti vzniku toxických zplodin je nutno při hašení používat dýchací přístroje!

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Kundenrezensionen
1.82 EUR
90%
Finančně dostupný
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Dominator Pflanzenschutzmittel 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Dominator je neselektivní herbicidní přípravek ve formě Koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů na orné půdě před setím a po sklizni, v jádrovinách a peckovinách (kromě broskvoní) a ve vinicích, k preemergentní aplikaci do brambor a Kukuřice proti pýru plazivému a vzešlým trvalým a jednoletým plevelům, k obnově trvalých travních porostů a retardaci na loukách a pastvinách, proti jednoletým a vytrvalým plevelům v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), proti jednoletým a vytrvalým plevelům a ostružníku křovitému při přípravě lesní půdy pro přirozenou i umělou obnovu lesa a proti nežádoucí vegetaci a křídlatce sachalinské na nezemědělské půdě.

Dominator je neselektivní listový herbicid se systamickým účinkem. Rostliny ho přijímají pouze zelenými částmi, cévnímy svazky je pak rozváděn do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku postupně dochází k vadnutí, žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části. První symptomy jsou viditelné u jednotlivých plevelů za 2-4 dny, u vytrvalých plevelů za 7-10 dnů. Chladno a zataženo v době aplikace a po ní zpomalují účinnost přípravku. symptomy účinnosti jsou viditelné později. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Za teplého a vlhkého počasí je přípravek deštivzdorný po 2 hodinách (v případě chladného a suchého počasí je přípravek deštivzdorný po 3-5 hodinách) V případě hubení vytrvalých plevelů se kultivační práce mohou provádět až po prvních příznacích účinku, aby byla dosažena vysoká účinnost i na hlubokokořenící vytrvalé plevele.

Spektrum herbicidní účinnosti
Působí na jednoleté i víceleté plevele. Nemá půdní reziduální účinnost, nepůsobí na semena. Optimální doba pro aplikaci je u jednoletých plevelů fáze 2-6 pravých listů, u vytrvalých plevelů je to 15-20 cm výšky rostlin. Přípravek nepůsobí na přesličku rolní.

Příprava aplikační kapaliny
Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou a celý obsah nádrže se znovu důkladně promíchá, nebo se použije předmíchavacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Neskladujte přípravek v kovových nádržích ani nepoužívejte postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami. Přípravek může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plny. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

Aplikace přípravku: Přípravek lze aplikovat běžnými rosiči, které zabezpečí přesné a rovnoměrné dávkování. Přípravek se nesmí používat pro jiné účely a v jiném rozsahu, než je uvedeno v tomto návodu k použití!

Oblast použití:

Brambory - Plevele jednoleté - 15-20 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Brambory - Plevele vytrvalé - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Brambory - Pýr plazivý - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Dřeviny - Plevele - 20-30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Plevele jednoleté. U kulturních jehličnanů (kromě modřínů) se provádí aplikace až po vyzrání letorostů (srpen - září), dokud ke nežádoucí plevelná vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.

Dřeviny - Plevele - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Plevele vytrvalé. U kulturních jehličnanů (kromě modřínů) se provádí aplikace až po vyzrání letorostů (srpen - září), dokud ke nežádoucí plevelná vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.

Hrách - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Hrách setý. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Hrách - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / max. 1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Hrách setý. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Jádroviny - Pýr plazivý, mléč, pcháč - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Jádroviny - Svlačec rolní - 70 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Nejúčinnější aplikace je v době zakvétání svlačce. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Jádroviny - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3 rok po výsadbě.

Len - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Len setý

Louky a pastviny - Obnova TTP - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=21 (pro zkrmování). Totální likvidace travního porostu.

Nezemědělská půda - Křídlatka sachalinská - 50-90 ml / 2-4 l / 100 m2
Poznámka: Likvidace expandujících rostlinných druhů na nezemědělské půdě. V případě obrůstání je možné aplikaci opakovat.

Nezemědělská půda - Nežádoucí vegetace - 30-70 ml / 2-4 l / 100 m2
Poznámka: Likvidace nežádoucí vegetace na nezemědělské půdě. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha, která zaručí optimální penetraci účinné látky do rostliny.

Obiloviny - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / 1-2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, Oves setý. Mimo množitelské porosty. Aplikace před sklizní,v době ,kdy vlhkost zrn uvedených obilnin je pod 30% a 14 dnů před sklizní.

Obiloviny - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, Oves setý. Mimo množitelské porosty. Aplikace před sklizní,v době ,kdy vlhkost zrn uvedených obilnin je pod 30% a 14 dnů před sklizní.

Kukuřice - Plevele jednoleté - 15-20 ml / 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Kukuřice - Plevele vytrvalé - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Kukuřice - Pýr plazivý - 20-25 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Preemergentně. Aplikujte v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2 - 3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.

Réva vinná - Mléče, pcháče - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Pýr plazivý, mléč, pcháč - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Svlačec rolní - 70 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Nejúčinější aplikace je v době zakvétání svlačce. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peckoviny - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Mimo broskvoně. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Peluška - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Peluška setá. Aplikace v době,k dy vlhkost zrna je pod 30%.

Peluška - Usnadnění mechanizované sklizně - 20-30 ml / max. 1,5 l / 100 m2
Poznámka: OL=7. Peluška setá. Aplikace v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%.

Půda - Plevele jednoleté - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda před setím. Aplikujte nižší dávky ihned po zahájení růstu rostlin.

Půda - Plevele jednoleté - 15-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni. Likvidace všech vzešlých plevelů. Usnadňuje kultivaci, která se provádí po prvních příznacích účinku přípravku na plevelnou rostlinu.

Půda - Plevele vytrvalé - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni

Půda - Pýr plazivý - 30-50 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda po sklizni. Likvidace všech vzešlých plevelů. Usnadňuje kultivaci, která se provádí po prvních příznacích účinku přípravku na plevelnou rostlinu.

Půda - Pýr plazivý - 20-30 ml / 1-1,5 l / 100 m2
Poznámka: Orná půda před setím. Aplikujte vyšší dávky. Pcháč oset a pýr plazivý nechte maximálně obrůst.

Réva vinná - Plevele - 5 ml / 1 l / 100 m2
Poznámka: Plevele, retardace. Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Réva vinná - Pýr plazivý - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Réva vinná - Turanka kanadská - 30 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: Pro úspěšnou likvidaci je důležitá dostačující listová plocha plevele. Postřikem nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Pokud při aplikaci hrozí zasažení kmínků, doporučuje se provádět postřik nejdříve 3. rok po výsadbě.

Řepka - Pýr plazivý, přerostlé plevele - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Řepka olejka. Mimo množitelské porosty. Aplikujte v době přechodu zelené do žluté barvy porostu, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Řepka - Usnadnění mechanizované sklizně - 30-40 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=10. Řepka olejka. Mimo množitelské porosty. Aplikujte v době přechodu zelené do žluté barvy porostu, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Trávníky - Obnova TTP - 30-60 ml / max. 2 l / 100 m2
Poznámka: OL=21 (pro zkrmování). Totální likvidace travního porostu.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná, ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice, ochrana očí a obličeje: není nutná, ochrana těla: pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem ochrana proti chemikáliím a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka), dodatečná ochrana hlavy: není nutná, dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky.

Aplikace nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury. Opatření při požáru. Případný požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, event. pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně a to formou jemného zamlžování. ne silným proudem. Je třeba zabezpečit, aby kontaminovaná hasební Voda, pokud byla při hašení požáru eventuelně použita, neunikla z prostoru požářiště do okolí, zejména nepronikla do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nazasáhla zemědělskou půdu. Důležité upozornění: Vzhledem k možnosti vzniku toxických zplodin je nutno při hašení používat dýchací přístroje!

První pomoc: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této tikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání arosolu při aplikaci: Přeruště expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte - zejména prostory pod víčky-pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném použití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče), nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

1.82 EUR
90%
Finančně dostupný
Diskussion über: AgroBio Dominator Pflanzenschutzmittel 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ