>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  fliegen Schädlinge  >  Für Mücken  >  Verlassen Sie WP, um fliegende Schädlinge und Insekten auszurotten. 2 x 10 g
ausverkauft

Verlassen Sie WP, um fliegende Schädlinge und Insekten auszurotten. 2 x 10 g

-7%

Verlassen Sie WP, um fliegende Schädlinge und Insekten auszurotten. 2 x 10 g
Unser Preis
2.69 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.21 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.9 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:60485
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Exit WP  (web)
Exit WP
Artikelbeschreibung

Exit WP létající hmyz širokospektrální insekticid z skupiny pyretroidů určený k hubení létajících hmyzích škůdců v domácnostech a na farmách, ve veřejných budovách a v potravinářských provozech. Vodorozpustný prášek obsahující 10 % Cypermentrinu. Velmi jedovatý pro vodní živočichy, může způsobit dlouhodobý nepříznivý efekt ve vodním prostředí. Pro zabránění vzniku rizik na lidech a prostředí, postupujte podle návodu na použití.

Oblasti použití: K hubení létajícího hmyzu (např. much, komárů, molů atd.) a vosích hnízd.

Vnitřní použití: Pro použití v obytných místnostech (včetně kuchyně), v nemocnicích, továrnách, skladech, hotelech, restauracích, komunálních nebo veřejných budovách, zemědělských budovách a v loďařství (není určeno pro kontakt s nezakrytými potravinami nebo zrninami). Není určeno na loďařství (není určno pro kontakt s nezakrytými potravinami nebo zrninami). Není určno na použití pro šaty a ložní prádlo.

Venkovní použití: V kůlnách, zahradách, hospodářských budovách, garážích, v okolí zemědělských budov (stodoly, stáje, dojírny), na chodnících, pro kontejnery na odpad a na vosí hnízda.

Dávkování: Při vysoké infestaci: Zřeďte 1 díl produktu se 100 díly vody (například: 10g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100 - 150 m?.

Při běžném použití: Zřeďte 1 díl produktu se 200 díly vody (například: 5g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100 - 150 m?.

Aplikační kapalinu promíchejte a krátce aplikujte širokým vějířem nízkotlakým postřikovačem na podlahy, stěny, nad skříně, apod. a na všechna místa, kde se hmyz skrývá nebo kde se pohybuje. Při použití proti vosám, ošetřujte v podvečer a provlhčete hnízdo zředěným produktem.

Závazné podmínky pro použití: Používejte pouze jako insekticid. Maximální dávka: Zřeďte 1 díl produktu se 100 díly vody (například: 10g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100-150 m? povrchu. Náležitá odborná kontrola vystavení pracovníků postřikovému aerosolu musí být použita tam, kde je prakticky možná ve spojení s použitím následujícího osobního ochranného vybavení: Používejt ochranné rukavice. Zabraňte nadměrnému znečištění oděvu. Nevdechujte postřikový aerosol. Nezasáhněte potraviny, nádobí nebo povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Přikryjte všechny nádoby na vodu před aplikací. Tento produkt a jeho obal musí být likvidovány bezpečnou cestou. Během aplikace vylučte přítomnost osob v její blízkosti. Neaplikujte přímo na zvířata. Odstraňte či zakryjte nádrže a kádě na ryby před aplikací. Postřikem nebo obaly nezasáhněte půdu, vodní organismy či vodní toky. Neaplikujte přímo na dobytek a drůbež. Zabraňte kontaminaci dojících zařízení a zásobníků mléka. Nevylévejte do odpadu, likvidujte produkt a jeho obal bezpečnou cestou.

Přečtěte si všechny bezpečnostní opatření před použitím!

Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a potravy pro zvířata. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte postřikový aerosol. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Použijte ochranné rukavice. V případě požití vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobku nebo etiketu. Tento produkt a jeho obal musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Zabraňte úniku, do životního prostředí. Okamžitě omyjte každou kontaminaci z pokožky a očí. Umyjte si ruce a exponovanou pokožku před jídlem a po použití přípravku. Skladujte jen v originálních obalech. Obaly uchovávejte pevně uzavřené. Skladujte na bezpečném místě. Při aplikaci v blízkosti chovů zvířat posbírejte vejce, odstraňte před aplikací krmivo, vodu a mléko.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Verlassen Sie WP, um fliegende Schädlinge und Insekten auszurotten. 2 x 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Exit WP létající hmyz širokospektrální insekticid z skupiny pyretroidů určený k hubení létajících hmyzích škůdců v domácnostech a na farmách, ve veřejných budovách a v potravinářských provozech. Vodorozpustný prášek obsahující 10 % Cypermentrinu. Velmi jedovatý pro vodní živočichy, může způsobit dlouhodobý nepříznivý efekt ve vodním prostředí. Pro zabránění vzniku rizik na lidech a prostředí, postupujte podle návodu na použití.

Oblasti použití: K hubení létajícího hmyzu (např. much, komárů, molů atd.) a vosích hnízd.

Vnitřní použití: Pro použití v obytných místnostech (včetně kuchyně), v nemocnicích, továrnách, skladech, hotelech, restauracích, komunálních nebo veřejných budovách, zemědělských budovách a v loďařství (není určeno pro kontakt s nezakrytými potravinami nebo zrninami). Není určeno na loďařství (není určno pro kontakt s nezakrytými potravinami nebo zrninami). Není určno na použití pro šaty a ložní prádlo.

Venkovní použití: V kůlnách, zahradách, hospodářských budovách, garážích, v okolí zemědělských budov (stodoly, stáje, dojírny), na chodnících, pro kontejnery na odpad a na vosí hnízda.

Dávkování: Při vysoké infestaci: Zřeďte 1 díl produktu se 100 díly vody (například: 10g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100 - 150 m?.

Při běžném použití: Zřeďte 1 díl produktu se 200 díly vody (například: 5g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100 - 150 m?.

Aplikační kapalinu promíchejte a krátce aplikujte širokým vějířem nízkotlakým postřikovačem na podlahy, stěny, nad skříně, apod. a na všechna místa, kde se hmyz skrývá nebo kde se pohybuje. Při použití proti vosám, ošetřujte v podvečer a provlhčete hnízdo zředěným produktem.

Závazné podmínky pro použití: Používejte pouze jako insekticid. Maximální dávka: Zřeďte 1 díl produktu se 100 díly vody (například: 10g Exit WP v 1 l vody) a aplikujte v dávce 5 litrů zředěného produktu na 100-150 m? povrchu. Náležitá odborná kontrola vystavení pracovníků postřikovému aerosolu musí být použita tam, kde je prakticky možná ve spojení s použitím následujícího osobního ochranného vybavení: Používejt ochranné rukavice. Zabraňte nadměrnému znečištění oděvu. Nevdechujte postřikový aerosol. Nezasáhněte potraviny, nádobí nebo povrchy, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Přikryjte všechny nádoby na vodu před aplikací. Tento produkt a jeho obal musí být likvidovány bezpečnou cestou. Během aplikace vylučte přítomnost osob v její blízkosti. Neaplikujte přímo na zvířata. Odstraňte či zakryjte nádrže a kádě na ryby před aplikací. Postřikem nebo obaly nezasáhněte půdu, vodní organismy či vodní toky. Neaplikujte přímo na dobytek a drůbež. Zabraňte kontaminaci dojících zařízení a zásobníků mléka. Nevylévejte do odpadu, likvidujte produkt a jeho obal bezpečnou cestou.

Přečtěte si všechny bezpečnostní opatření před použitím!

Udržujte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a potravy pro zvířata. Během práce s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte. Nevdechujte postřikový aerosol. Zabraňte kontaktu s pokožkou. Použijte ochranné rukavice. V případě požití vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc a ukažte tuto nádobku nebo etiketu. Tento produkt a jeho obal musí být likvidovány jako nebezpečný odpad. Zabraňte úniku, do životního prostředí. Okamžitě omyjte každou kontaminaci z pokožky a očí. Umyjte si ruce a exponovanou pokožku před jídlem a po použití přípravku. Skladujte jen v originálních obalech. Obaly uchovávejte pevně uzavřené. Skladujte na bezpečném místě. Při aplikaci v blízkosti chovů zvířat posbírejte vejce, odstraňte před aplikací krmivo, vodu a mléko.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Verlassen Sie WP, um fliegende Schädlinge und Insekten auszurotten. 2 x 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ