>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  AgroBio Horizon 250 EW Pflanzenschutzmittel 10 ml
ausverkauft

AgroBio Horizon 250 EW Pflanzenschutzmittel 10 ml

-5%

AgroBio Horizon 250 EW Pflanzenschutzmittel 10 ml
Unser Preis
1.88 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.1 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.98 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.88 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:52595
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Horizon  (web)
Horizon
Artikelbeschreibung

Horizon 250 EW aplikační fungicidní přípravek v formě vodní mulz k ochraně peckovin proti moniliózám, řepky proti houbovým chorobám. Účinná látka: tebuconazol 250 g/l. Malospotřebitelské balení.

Horizon 250 EW obsahuje systémově působící tebuconazol. Vyznačuje s preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových parogenů. V řepce působí kromě fomové hnilobě, bílé hnilobě řepky a černí řepky, také proti šedé hnilobě, dále proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae. Zároveň vykazuj růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. V pšenici ozimé je kromě fuzarióz účinný také proti padlí travnímu rzem, braničnatce plevové a braničnatce pšeničné. V ječmeni ozimém a jarním j účinný kromě fuzarióz, černím, také proti šedé hnilobě, padlí travnímu, rzm a hnědé skvrnitosti. V peckovinách je při použití proti moniliózm současně účinný také proti skvrnistosti listů třešně a višně, šedé hnilobě, koltotrichové hnilobě třešně, padlí broskvoně a rzem slivoně.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem. Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka z textilního materiálu nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje uzavřené brýle. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokový plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Horizon 250 EW Pflanzenschutzmittel 10 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Horizon 250 EW aplikační fungicidní přípravek v formě vodní mulz k ochraně peckovin proti moniliózám, řepky proti houbovým chorobám. Účinná látka: tebuconazol 250 g/l. Malospotřebitelské balení.

Horizon 250 EW obsahuje systémově působící tebuconazol. Vyznačuje s preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru houbových chorob a dlouhou dobu trvání účinku. Systém účinnosti spočívá v narušení biosyntézy ergosterolu houbových parogenů. V řepce působí kromě fomové hnilobě, bílé hnilobě řepky a černí řepky, také proti šedé hnilobě, dále proti chorobám Cylindrosporium concentricum, Erysiphe cruciferarum, Mycisphaerella brasssicicola, Pseudocercosporella capselae a Verticillium dahliae. Zároveň vykazuj růstově-regulační efekt, který v případě podzimního použití omezuje vybíhání rostlin, čímž přispívá ke zvýšení odolnosti řepky proti vyzimování. Jarní aplikace zvyšuje odolnost rostlin proti poléhání. V pšenici ozimé je kromě fuzarióz účinný také proti padlí travnímu rzem, braničnatce plevové a braničnatce pšeničné. V ječmeni ozimém a jarním j účinný kromě fuzarióz, černím, také proti šedé hnilobě, padlí travnímu, rzm a hnědé skvrnitosti. V peckovinách je při použití proti moniliózm současně účinný také proti skvrnistosti listů třešně a višně, šedé hnilobě, koltotrichové hnilobě třešně, padlí broskvoně a rzem slivoně.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem. Při přípravě směsí je zakázáni mísit Koncentráty, přípravky se do nádrže vpravují odděleně.

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci: Ochrana dýchacích orgánů ústenka z textilního materiálu nebo polomaska z filtračního materiálu. Ochrana rukou gumové nebo plastové rukavice. Ochrana očí a obličeje uzavřené brýle. Ochrana těla pracovní oděv z textilního materiálu, při přípravě aplikační kapaliny a ochranná zástěra z PVC či pogumovaného textilu, prostorové kultury - nepromokový plášť s kapucí. Ochrana hlavy čepice se štítkem nebo klobouk. ochrana nohou gumové nebo plastové holínky. Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Dodržujte pokyny pro používání, abyste s vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Při použití předepsaných ochranný prostředků nemůže dojít k ohrožení zdraví osoby aplikující přípravek. Přípravek nesmí být použit jinak než jak je uvedeno v návodu.

Důlžité upozornění: Při požáru je nutno použít izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet k vzniku toxických zplodin. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří nebo mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Zamezte nadýchání výparů a aplikační mlhy. Aplikaci nesmějí být zasaženy sousední pěstované kultury.

Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Při náhodném požití podat 10 tablet aktivního uhlí a 0,5 litru vody. Při zasažení očí oči vymývat čistou vodou po dobu 15 minut a v případě potřeby vyhledat lékaře. Při zasažení pokožky odstranit potřísněný oděv a zasažená místa důkladně omýt mýdlem a teplou vodou. Při nadýchání okamžitě přemístit zasaženou osobu na čerstvý vzduch, zajistit klidovou polohu, chránit před chladem.
V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomocu a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lz terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolní-toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02

Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, vlhkem, ohněm, sáláním tepelných zdrojů a přímým slunečním svitem.

Upozornění: Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů lžících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: AgroBio Horizon 250 EW Pflanzenschutzmittel 10 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ