>  Hobby & Garten  >  Garten  >  Schutz und Behandlungsanlage  >  Fungizide  >  AgroBio Topas 100EC Anti-Mehltau-Präparat auf Apfel und Wein 50 ml
ausverkauft

AgroBio Topas 100EC Anti-Mehltau-Präparat auf Apfel und Wein 50 ml

-9%

AgroBio Topas 100EC Anti-Mehltau-Präparat auf Apfel und Wein 50 ml
Unser Preis
7.44 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.78 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
8.22 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 7.44 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03403
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Topas  (web)
Topas
Artikelbeschreibung

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného Koncentrátu určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti jabloní, proti padlí a révy vinné proti padlí.

Oblast použití:
Jabloně-Padlí-4,5 ml/10 l vody
Postřik -květen, červen, červenec
Poznámka: OL=35. Padlí jabloňové. Aplikujte preventivně od začátku vegetace a dále pak v průběhu celé sezóny. 

Réva vinná-Padlí révové-2,5 ml/10 l vody
Postřik -květen, červen, červenec
Poznámka: OL=35. Padlí révové. Aplikujte preventivně od začátku vegetace a dále pak v průběhu celé sezóny. OL=Ochranná lhůta ve dnech

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 50 ml +-5% v PET láhvi v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: penconazole 100 g/l

Upozornění: Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: AgroBio Topas 100EC Anti-Mehltau-Präparat auf Apfel und Wein 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného Koncentrátu určený k ochraně jádrovin proti strupovitosti jabloní, proti padlí a révy vinné proti padlí.

Oblast použití:
Jabloně-Padlí-4,5 ml/10 l vody
Postřik -květen, červen, červenec
Poznámka: OL=35. Padlí jabloňové. Aplikujte preventivně od začátku vegetace a dále pak v průběhu celé sezóny. 

Réva vinná-Padlí révové-2,5 ml/10 l vody
Postřik -květen, červen, červenec
Poznámka: OL=35. Padlí révové. Aplikujte preventivně od začátku vegetace a dále pak v průběhu celé sezóny. OL=Ochranná lhůta ve dnech

Doba použitelnosti: při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.
Skladování: přípravek skladujte dle údajů uvedených v příbalovém letáku.
Balení: 50 ml +-5% v PET láhvi v kartonové krabičce s příbalovým letákem.

Účinná látka: penconazole 100 g/l

Upozornění: Dráždí oči. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovejte mimo dosah dětí. Uchovejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. V případě nedostatečného větrání použijte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolňování do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Před použitím si přečtěte přiložené pokyny. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: AgroBio Topas 100EC Anti-Mehltau-Präparat auf Apfel und Wein 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ