>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Ariel Color Waschpulver für farbige Wäschekiste 72 Dosen 5,4 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ariel Color Waschpulver für farbige Wäschekiste 72 Dosen 5,4 kg

zachovává intenzitu barev, funguje už při 30 °C

-6%

Ariel Color Waschpulver für farbige Wäschekiste 72 Dosen 5,4 kg
Unser Preis
11.7 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.74 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
12.44 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 11.70 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2002608
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Ariel®  (web)
Ariel®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Máte velké množství barevného prádla a chcete, aby stále vypadalo jako nové a barvy zůstaly zářivé po dlouhou dobu? Ariel Color perfektně proniká do hloubky vláken a dokáže odstranit i ty neJodolnější skvrny. Hravě si poradí i se zaschlými skvrnami, zároveň zabraňuje usazování skvrn a nečistot do tkanin. Vše zvládne vyčistit a zároveň rozzářit. Prášek se rychle rozpouští a nezanechává stopy na oblečení. Přípravek je účinný již od 30 °C.

- Prací prášek dodá prádlu svěží vůni
- Určen na barevné prádlo
- Rychle se rozpouští a nezanechává zbytky na prádle
- Ochrání krásu tkanin
- Ariel Color uchovává zářivé barvy prádla
- Účinný již od teploty 30 °C
- Chrání proti vodnímu kameni

 

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ariel Color Waschpulver für farbige Wäschekiste 72 Dosen 5,4 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Máte velké množství barevného prádla a chcete, aby stále vypadalo jako nové a barvy zůstaly zářivé po dlouhou dobu? Ariel Color perfektně proniká do hloubky vláken a dokáže odstranit i ty neJodolnější skvrny. Hravě si poradí i se zaschlými skvrnami, zároveň zabraňuje usazování skvrn a nečistot do tkanin. Vše zvládne vyčistit a zároveň rozzářit. Prášek se rychle rozpouští a nezanechává stopy na oblečení. Přípravek je účinný již od 30 °C.

- Prací prášek dodá prádlu svěží vůni
- Určen na barevné prádlo
- Rychle se rozpouští a nezanechává zbytky na prádle
- Ochrání krásu tkanin
- Ariel Color uchovává zářivé barvy prádla
- Účinný již od teploty 30 °C
- Chrání proti vodnímu kameni

 

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Ariel Color Waschpulver für farbige Wäschekiste 72 Dosen 5,4 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, Zeolity, enzymy, Parfémy.

Výrobek skladujte tak, aby nedošlo k zasažení očí či dokonce požití. Oči může vážně poškodit. Při jejich zasažení je co nejrychleji opakovaně vyplachujte vodou. Zda-li podráždění bude nadále přetrvávat, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití a nevolnostech okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Obal či štítek výrobku mějte v těchto situacích vždy u sebe!

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ