>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  Ariel Baby Flüssigwaschgel 20 Dosen 1,3 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ariel Baby Flüssigwaschgel 20 Dosen 1,3 l

Pomocí aplikačního uzávěru umožňuje odstraňovat odolné skvrny po kojeneckém jídle.

-5%

Ariel Baby Flüssigwaschgel 20 Dosen 1,3 l
Unser Preis
4.01 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.21 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.22 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.01 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1701085
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Ariel®  (web)
Ariel®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Tekutý prací prostředek Ariel Baby je ideální na praní dětského oblečení, má jemné a šetrné složení. Zajišťuje, aby si oblečení při kontaktu s citlivou dětskou pokožkou uchovalo svou hebkost.
Pomocí aplikačního uzávěru umožňuje odstraňovat odolné skvrny, jako jsou například skvrny po kojeneckém jídle.
Jemné pohlazení pro pokožku vašeho děťátka.

Detailní informace:
- Doporučené dávkování: 65 ml
- Dokonalé odstraňování typických dětských skvrn díky aplikačnímu uzávěru
- Síla hebkosti
- Dermatologicky testován pro citlivou pokožku

Kundenrezensionen
4.01 EUR
100%
Změnila jsem značku pracího gelu, byla jsem "přečichaná" stávající vůně.
krásně vonídítěti vyhovuje
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ariel Baby Flüssigwaschgel 20 Dosen 1,3 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Tekutý prací prostředek Ariel Baby je ideální na praní dětského oblečení, má jemné a šetrné složení. Zajišťuje, aby si oblečení při kontaktu s citlivou dětskou pokožkou uchovalo svou hebkost.
Pomocí aplikačního uzávěru umožňuje odstraňovat odolné skvrny, jako jsou například skvrny po kojeneckém jídle.
Jemné pohlazení pro pokožku vašeho děťátka.

Detailní informace:
- Doporučené dávkování: 65 ml
- Dokonalé odstraňování typických dětských skvrn díky aplikačnímu uzávěru
- Síla hebkosti
- Dermatologicky testován pro citlivou pokožku

4.01 EUR
100%
Změnila jsem značku pracího gelu, byla jsem "přečichaná" stávající vůně.
krásně vonídítěti vyhovuje
Diskussion über: Ariel Baby Flüssigwaschgel 20 Dosen 1,3 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

5–15% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, <5% fosfonáty, mýdlo, optické zjasňovače, benzisothiazo­linone, methylisothia­zolinone, Parfémy.

Tekutý prací prostředek. Způ­sobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko / lékaře. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ