>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Waschmitteltabletten  >  Ariel Allin1 Pods + Lenor Gelkapseln zum Waschen lang anhaltender Düfte 13 Stück
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ariel Allin1 Pods + Lenor Gelkapseln zum Waschen lang anhaltender Düfte 13 Stück

-5%

Ariel Allin1 Pods + Lenor Gelkapseln zum Waschen lang anhaltender Düfte 13 Stück
Unser Preis
4.13 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.23 EUR (5%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.36 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.13 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005112
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Ariel®  (web)
Ariel®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
 • Jedná se o kapsle na všechny materiály
 • Vynikající čisticí účinky i při praní na 20 °C
 • Obsahují složky, pro které je odstranění skvrn hračka
 • Perfektní pro běžnou údržbu prádla
 • Příznivě působí na intenzitu barev
 • S dlouhotrvající svěžestí vonných perliček
 • Kapsle na praní LENOR se hodí pro barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo
Ariel prací kapsle Lenor Unstoppables mají unikátní vícekomorový design, který udrží složky stabilně oddělené do doby, než se namočí, což zaručuje super koncentrované čisticí účinky. Inovační obal kapslí na praní Ariel se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn. Ariel prací kapsle Lenor Unstoppables navíc dodají vašemu oblečení dotek vůně vonných perliček Unstoppables po celý den.  
Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ariel Allin1 Pods + Lenor Gelkapseln zum Waschen lang anhaltender Düfte 13 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel
 • Jedná se o kapsle na všechny materiály
 • Vynikající čisticí účinky i při praní na 20 °C
 • Obsahují složky, pro které je odstranění skvrn hračka
 • Perfektní pro běžnou údržbu prádla
 • Příznivě působí na intenzitu barev
 • S dlouhotrvající svěžestí vonných perliček
 • Kapsle na praní LENOR se hodí pro barevné prádlo, bílé prádlo a černé prádlo
Ariel prací kapsle Lenor Unstoppables mají unikátní vícekomorový design, který udrží složky stabilně oddělené do doby, než se namočí, což zaručuje super koncentrované čisticí účinky. Inovační obal kapslí na praní Ariel se zcela rozpouští v kontaktu s vodou a uvolňuje účinné látky, které si poradí s celou škálou různých skvrn. Ariel prací kapsle Lenor Unstoppables navíc dodají vašemu oblečení dotek vůně vonných perliček Unstoppables po celý den.  
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Ariel Allin1 Pods + Lenor Gelkapseln zum Waschen lang anhaltender Düfte 13 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Dávkování viz obal.

>30% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, 5-15% Mýdlo, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Fosfonáty, Enzymy, Optické Zjasňovače, Parfémy, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Coumarin, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool.
Obsahuje MEA-C10-13 Alkyl benzenesulfonate; MEA-Laureth Sulfate, C12-14 Pareth-n. Obsahuje Linalool, Benzyl Salicylate, TetrahydroLinalool, Linalyl Acetate, Eucalyptol. Může vyvolat alergickou reakci.
Prostřednictví následujícího odkazu získáte další informace Evropské unie o složkách.
 
Skladování: Skladujte v suchu při pokojové teplotě.
 
NEBEZPEČÍ
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ