>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Für Ameisen und Pharaonen  >  Atak Gel zur Ameisengelzubereitung 25 g
ausverkauft

Atak Gel zur Ameisengelzubereitung 25 g

-8%

Atak Gel zur Ameisengelzubereitung 25 g
Unser Preis
3.21 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.29 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.5 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.21 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:67096
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Atak  (web)
Atak
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Insekticid - zrosolovatělá jedová návnada proti mravencům. Mravenci roznesou jed v mraveništi, celá kolonie je vyhubena během 24 hodin. 

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: bifenthrin 0,1 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod na použití a dávkování:
Lahvička - sejměte víčko a seřízněte vršek. Na místa s výskytem mravenců nalijte na neabsorbující povrchy (dlažbu, plast atd.) několik kapek.

Upozornění: Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Ošetřit kůži reparačním krémem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) Uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v chladných a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před mrazem.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Atak Gel zur Ameisengelzubereitung 25 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Insekticid - zrosolovatělá jedová návnada proti mravencům. Mravenci roznesou jed v mraveništi, celá kolonie je vyhubena během 24 hodin. 

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: bifenthrin 0,1 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod na použití a dávkování:
Lahvička - sejměte víčko a seřízněte vršek. Na místa s výskytem mravenců nalijte na neabsorbující povrchy (dlažbu, plast atd.) několik kapek.

Upozornění: Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Ošetřit kůži reparačním krémem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) Uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v chladných a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chránit před mrazem.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Atak Gel zur Ameisengelzubereitung 25 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ