>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Für Kakerlaken, Wanzen, Russen  >  Atak Gel für Kakerlaken Gelzubereitung 10 g
ausverkauft

Atak Gel für Kakerlaken Gelzubereitung 10 g

-9%

Atak Gel für Kakerlaken Gelzubereitung 10 g
Unser Preis
5.02 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.47 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.49 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 5.02 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:67099
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Atak  (web)
Atak
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Insekticidní gelová nástraha pro hubení švábů Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana a Blatta orientalis (dospělých a larev). Je pro šváby přitažlivý, chutný a účinný.

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: acetamiprid 20 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod na použití a dávkování:
Aplikujte jako návnadu o hmotnosti 0,1 g (velikosti zrnka čočky). Přípravek Atak - Gel na šváby aplikujte do rohů, štěrbin, prasklin, okolo podlahových lišt, za kuchyňské přístroje, obklady, potrubí, elektrické desky a do všech horkých, vlhkých nebo tmavých míst vhodných pro množení švábů.
Preventivní ošetření - při převaze rusa domácího (Blatella germanica): kuchyně 2-3 kapky/m2, koupelna 1-2 kapky/m2, ostatní místnosti 1-2 kapky/10-15 m2.
Kurativní ošetření nebo při převaze švába amerického (Periplaneta americana) nebo domácího (Blatta orientalis): kuchyně 4-6 kapek/m2, koupelna 2-4 kapek/m2, ostatní místnosti 2-4 kapky/10-15 m2. Ošetření neprovádějte v místech, která jsou pravidelně čištěna.

Upozornění: Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v původním balení na suchém místě. Chránit před mrazem.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku uložit do označené nádoby pro sběr nebezpečného odpadu a předat k odstranění.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Atak Gel für Kakerlaken Gelzubereitung 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Insekticidní gelová nástraha pro hubení švábů Blattella germanica, Supella longipalpa, Periplaneta americana a Blatta orientalis (dospělých a larev). Je pro šváby přitažlivý, chutný a účinný.

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití.

Účinná látka: acetamiprid 20 g/kg
Skupenství přípravku: gelový
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod na použití a dávkování:
Aplikujte jako návnadu o hmotnosti 0,1 g (velikosti zrnka čočky). Přípravek Atak - Gel na šváby aplikujte do rohů, štěrbin, prasklin, okolo podlahových lišt, za kuchyňské přístroje, obklady, potrubí, elektrické desky a do všech horkých, vlhkých nebo tmavých míst vhodných pro množení švábů.
Preventivní ošetření - při převaze rusa domácího (Blatella germanica): kuchyně 2-3 kapky/m2, koupelna 1-2 kapky/m2, ostatní místnosti 1-2 kapky/10-15 m2.
Kurativní ošetření nebo při převaze švába amerického (Periplaneta americana) nebo domácího (Blatta orientalis): kuchyně 4-6 kapek/m2, koupelna 2-4 kapek/m2, ostatní místnosti 2-4 kapky/10-15 m2. Ošetření neprovádějte v místech, která jsou pravidelně čištěna.

Upozornění: Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. Při potížích vyhledejte lékaře. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Při podráždění konzultovat s lékařem. Při požití je-li postižený při vědomí, vyvolat zvracení a podat aktivní (živočišné) uhlí, v případě výskytu symptomů se poradit s lékařem.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v původním balení na suchém místě. Chránit před mrazem.

Obal: Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku uložit do označené nádoby pro sběr nebezpečného odpadu a předat k odstranění.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Atak Gel für Kakerlaken Gelzubereitung 10 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ