>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Flöhe  >  Atak Universal Spray gegen kriechende und fliegende Insekten 500 ml
ausverkauft

Atak Universal Spray gegen kriechende und fliegende Insekten 500 ml

-8%

Atak Universal Spray gegen kriechende und fliegende Insekten 500 ml
Unser Preis
4.9 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.45 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.35 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.90 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:67098
Hersteller:Agrobio Opava
De Marke:Atak  (web)
Atak
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Insekticid proti lezoucímu a létajícímu hmyzu.
Atak - Univerzální sprej je určen k hubení hmyzu a domácích roztočů ve všech typech prostor a k impregnaci oděvů a moskytiér při hubení komárů. Je účinný proti komárům, mouchám, vosám, molům, švábům, mravencům, klíšťatům, blechám, pavoukům, domácím roztočům atd.

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití s velmi dobrou perzistencí (až 6 měsíců).

Účinná látka: bifenthrin 0,95 g/l
Skupenství přípravku: kapalina
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod k použití:
Aplikace postřikem: 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej umožňuje ošetřit až 80 m2 prostor při postřiku cca 20% z celkové plochy na místech, kde se zdržuje hmyz, tj. podél soklových lišt, kolem potrubí, ve škvírách a prasklinách, pod nábytkem, za elektrickým zařízením, kolem oken a dveří, na žaluziích, závěsech, povlečení, matracích atd.
Aplikace ponořením: Nalijte 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej do vany a ponořte do ní textilie určené k ošetření (moskytiéry, kalhoty, ponožky, košile, ...) na dobu několika minut. Poté nechejte uschnout bez proplachování nebo ždímání.  1 litr přípravku umožňuje impregnaci 5 m2 textilií nebo 21 m2 tylu. Atak - Univerzální sprej zajišťuje ochranu po dobu cca 2 měsíců po vyprání (max. 10 vyprání během 2 měsíců, teplota nesmí být vyšší než 40°C).

Obsahuje D-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících příznaků vyhledat lékaře. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Konzultovat s lékařem. Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře a ukázat etiketu nebo obal přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v suchých a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Obal: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Atak Universal Spray gegen kriechende und fliegende Insekten 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Insekticid proti lezoucímu a létajícímu hmyzu.
Atak - Univerzální sprej je určen k hubení hmyzu a domácích roztočů ve všech typech prostor a k impregnaci oděvů a moskytiér při hubení komárů. Je účinný proti komárům, mouchám, vosám, molům, švábům, mravencům, klíšťatům, blechám, pavoukům, domácím roztočům atd.

Obsahuje: bifenthrin, insekticid působící při dotyku i při požití s velmi dobrou perzistencí (až 6 měsíců).

Účinná látka: bifenthrin 0,95 g/l
Skupenství přípravku: kapalina
Před použitím si důkladně prostudujte návod! Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí.

Návod k použití:
Aplikace postřikem: 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej umožňuje ošetřit až 80 m2 prostor při postřiku cca 20% z celkové plochy na místech, kde se zdržuje hmyz, tj. podél soklových lišt, kolem potrubí, ve škvírách a prasklinách, pod nábytkem, za elektrickým zařízením, kolem oken a dveří, na žaluziích, závěsech, povlečení, matracích atd.
Aplikace ponořením: Nalijte 1 litr přípravu Atak - Univerzální sprej do vany a ponořte do ní textilie určené k ošetření (moskytiéry, kalhoty, ponožky, košile, ...) na dobu několika minut. Poté nechejte uschnout bez proplachování nebo ždímání.  1 litr přípravku umožňuje impregnaci 5 m2 textilií nebo 21 m2 tylu. Atak - Univerzální sprej zajišťuje ochranu po dobu cca 2 měsíců po vyprání (max. 10 vyprání během 2 měsíců, teplota nesmí být vyšší než 40°C).

Obsahuje D-limonen. Může vyvolat alergickou reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při nadýchání vyvést postiženého na čerstvý vzduch a ponechat jej v klidu a teple. V případě přetrvávajících příznaků vyhledat lékaře. Při styku s kůží sundat znečištěný oděv a obuv. Zasažené místo důkladně omýt vodou a mýdlem. V případě přetrvávajícího podráždění konzultovat s lékařem. Při zasažení očí okamžitě vyplachovat široce otevřené oči proudem tekoucí vlažné vody alespoň 15 minut. Konzultovat s lékařem. Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře a ukázat etiketu nebo obal přípravku.

Doba použitelnosti přípravku: Při správném způsobu skladování v původních neporušených obalech 2 roky od data výroby.

Skladování: Skladovat v těsně uzavřených původních nádobách v suchých a dobře větraných prostorách při běžné teplotě. Uchovávat odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Obal: Nepoužitý přípravek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý přípravek nebo prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu!

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Atak Universal Spray gegen kriechende und fliegende Insekten 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ