Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Bref Color Aktiv Ocean WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt das Wasser in einem türkisen Farbton von 50 g
ausverkauft

Bref Color Aktiv Ocean WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt das Wasser in einem türkisen Farbton von 50 g

WC blok pro hygienickou čistotu a svěžest Vaší toalety.

-7%

Bref Color Aktiv Ocean WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt das Wasser in einem türkisen Farbton von 50 g
Unser Preis
1.13 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.08 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.21 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.13 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1708771
Der Strichcode EAN:9000101089400
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

WC blok Bref Color Aktiv 50 g se čtyřmi kuličkami se specifickým složením má hned několik přínosných vlastností, které provádí prakticky bez vašeho úsilí díky tomu, že ho pouze zavěsíte pod okraj wc mísy. Kuličky mají čtyři funkce. Při každém spláchnutí zajišťuje hygienickou čistotu také díky čistící pěně, obarvuje vodu, zároveň ochraňuje proti vodnímu kameni a přináší dlouhodobou vůni a svěžest. 

 • vůně Oceán: přináší na vaši toaletu čistý nádech mořského vánku.

WC blok Bref Color Aktiv

 • Čistí vaši toaletu bez vašeho úsilí
 • Čtyři funkce kuliček
 • Čistící pěna
 • Ochrana proti vodnímu kameni
 • Hygienická čistota
 • Dlouhodobá vůně WC bloku
 • Obarvuje vodu do tyrkysového odstínu

>30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové Povrchově aktivní látky, <5% bělicí činidla na bázi chloru, parfémy (Limonene).

Uchovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.13 EUR
100%
Kupuji pravidelne.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bref Color Aktiv Ocean WC-Block für hygienische Sauberkeit und Frische Ihrer Toilette, färbt das Wasser in einem türkisen Farbton von 50 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

WC blok Bref Color Aktiv 50 g se čtyřmi kuličkami se specifickým složením má hned několik přínosných vlastností, které provádí prakticky bez vašeho úsilí díky tomu, že ho pouze zavěsíte pod okraj wc mísy. Kuličky mají čtyři funkce. Při každém spláchnutí zajišťuje hygienickou čistotu také díky čistící pěně, obarvuje vodu, zároveň ochraňuje proti vodnímu kameni a přináší dlouhodobou vůni a svěžest. 

 • vůně Oceán: přináší na vaši toaletu čistý nádech mořského vánku.

WC blok Bref Color Aktiv

 • Čistí vaši toaletu bez vašeho úsilí
 • Čtyři funkce kuliček
 • Čistící pěna
 • Ochrana proti vodnímu kameni
 • Hygienická čistota
 • Dlouhodobá vůně WC bloku
 • Obarvuje vodu do tyrkysového odstínu

>30% Aniontové Povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové Povrchově aktivní látky, <5% bělicí činidla na bázi chloru, parfémy (Limonene).

Uchovávejte při teplotě +5 °C až +40 °C. Spotřebujte nejlépe do 3 let od data výroby uvedeného na obalu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.13 EUR
100%
Kupuji pravidelne.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ