>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Bref Duo Stick Lemon-Lime selbstklebende Toilettenstreifen 6 x 9 g
ausverkauft

Bref Duo Stick Lemon-Lime selbstklebende Toilettenstreifen 6 x 9 g

-2%

Bref Duo Stick Lemon-Lime selbstklebende Toilettenstreifen 6 x 9 g
Unser Preis
1.63 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.04 EUR (2%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.67 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.63 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85307
Der Strichcode EAN:9000100848442
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Henkel Bref  (web)
Henkel Bref
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Nur auf trockene Oberflächen auftragen. Befestigen Sie den Streifen an der Innenseite des Toilettenbeckens unterhalb des Randes.

1. Öffnen Sie die Verpackung vollständig von der Mitte aus zu beiden Enden hin.
2. Drehen Sie die Folie auf die andere Seite und drücken Sie sie fest auf die trockene Innenfläche der Toilettenschüssel.
3. Entfernen Sie die Folie. Der Streifen löst sich bei jeder Spülung langsam auf. Nachdem er sich vollständig aufgelöst hat, bringen Sie einen neuen Streifen an oder verwenden Sie die Reste für die Routinereinigung.

>30% anionische Tenside, 15-30% nichtionische Tenside, <5% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Parfüm (Butylphenylmethylpropional, Citral, Eugenol, Geraniol, HexylCinnamal).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bref Duo Stick Lemon-Lime selbstklebende Toilettenstreifen 6 x 9 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Nur auf trockene Oberflächen auftragen. Befestigen Sie den Streifen an der Innenseite des Toilettenbeckens unterhalb des Randes.

1. Öffnen Sie die Verpackung vollständig von der Mitte aus zu beiden Enden hin.
2. Drehen Sie die Folie auf die andere Seite und drücken Sie sie fest auf die trockene Innenfläche der Toilettenschüssel.
3. Entfernen Sie die Folie. Der Streifen löst sich bei jeder Spülung langsam auf. Nachdem er sich vollständig aufgelöst hat, bringen Sie einen neuen Streifen an oder verwenden Sie die Reste für die Routinereinigung.

>30% anionische Tenside, 15-30% nichtionische Tenside, <5% aliphatische Kohlenwasserstoffe, Parfüm (Butylphenylmethylpropional, Citral, Eugenol, Geraniol, HexylCinnamal).

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ