>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Nagetiere bekämpfen - Rodentizide  >  Für Maulwürfe  >  Brosche Räucherei für Maulwürfe 3 Stück
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Brosche Räucherei für Maulwürfe 3 Stück

-7%

Brosche Räucherei für Maulwürfe 3 Stück
Unser Preis
2.18 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.16 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.34 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.18 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:59292
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung

Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice.

Rozsah použití: Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích. Tento Biocidní produkt neslouží jako chemická ochrana rostlin.

Návod k použití: Najděte aktivní chodby krtka. Udělejte díru do krtiny nebo tunelu, kudy krtek prochází - z bezpečnostních důvodů je nutné tuto díru vytvořit předtím, než provedete další kroky. Zapalte špičku patrony s pomocí zapalovače (plamen přidržte nad špičkou po dobu asi 5-15 sekund). Hořící patronu umístěte do připravené díry - nikdy nedržte hořící patronu ve Vaší ruce. Patrona bude po umístění do předem připravené díry hořet ještě po dobu 15-30 sekund. Otvor ucpěte chomáčem trávy a zasypte zeminou, přičemž nezničte chodbu.

Účinkuje okamžitě po vyhoření patrony. V případě potřeby postup opakujte. Jak bezpečně používat dýmovnici?
1. Pro správné umístění dýmovnice do otvoru, je nutné otvor připravit před jejím zapálením. 2. Po zapálení dýmovnice ji ihned umístěte do otvoru. 3. Nehaste dýmovnici vodou, ani jinými přípravky. 4. Nezkoušejte sfouknout dýmovnici. 5. Používejte rukavice. 

Doporučená dávka: 1 dýmovnice na 1 obývaný krtinec/chodbu.

Nebezpečí: Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2. Nikdy nepoužívejte vodu.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Přípravek nepoužívejte během deště! Krtince a chodby, v kterých byl přípravek použit, otvírejte nejdříve 3 dny po zákroku. Používejte jen na otevřených prostranstvích a v bezpečné vzdálenosti od lesních porostů a zástavby - riziko vzniku pořáru. Při používání přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte. Dýmovnici po vznícení okamžitě umístěte do nory, neboť představuje riziko pro uživatele. K otravě může dojít v důsledku vdechování unikajících toxických látek: Fosforovodíku nebo fosfidu hlinitého. Vytvořené látky mohou mít nepříznivý vliv na jiné, nehubené organizmy. Zabraňte kontaminaci půdy a vody!

První pomoc: Příznaky otravy spalováním produktu: bolest hlavy, závratě, hučení v uších, tlak na hrudi, zvracení, dušnost, ztráta vědomí, okamžitě přivolejte lékaře a postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, kde mu zabezpečte klid a chraňte ho před prochladnutím organizmu. Při kontaktu s pokožkou je potřeba ji omýt větším množstvím vody a mýdlem. V případě kontaktu s očima je třeba je ihned vymýt větším množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. V situacích, kdy je nutná jiná, než lékařsk pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel. 224 919 293, 224 915 402. Uchovávejte v suchu a chladu, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně. Neuchovávejte společně s potravinami, nápoji a krmivy pro zvířata. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní látka: 4% oxidu uhličitého (4 g/100 g), který vzniká jako produkt hořlavé reakce. Obsahuje chlorid draselný (V).

Bros dýmovnice na krtky 3 kusy

Kundenrezensionen
2.18 EUR
80%
Ještě je krátká doba na hodnocení po vykouření krtků
2.18 EUR
80%
Ještě je krátká doba na hodnocení po vykouření krtků
2.18 EUR
100%
2.18 EUR
90%
Většinou dá po aplikaci nějaký čas pokoj. Ale pak znovu zčne. Chce to vždy postupovat frontálně.
2.18 EUR
70%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Brosche Räucherei für Maulwürfe 3 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Prostředek proti krtkům s plynovým účinkem v podobě dýmovnice.

Rozsah použití: Odpuzuje krtky na letištích, v pozemních vodohospodářských stavbách a na sportovištích. Tento Biocidní produkt neslouží jako chemická ochrana rostlin.

Návod k použití: Najděte aktivní chodby krtka. Udělejte díru do krtiny nebo tunelu, kudy krtek prochází - z bezpečnostních důvodů je nutné tuto díru vytvořit předtím, než provedete další kroky. Zapalte špičku patrony s pomocí zapalovače (plamen přidržte nad špičkou po dobu asi 5-15 sekund). Hořící patronu umístěte do připravené díry - nikdy nedržte hořící patronu ve Vaší ruce. Patrona bude po umístění do předem připravené díry hořet ještě po dobu 15-30 sekund. Otvor ucpěte chomáčem trávy a zasypte zeminou, přičemž nezničte chodbu.

Účinkuje okamžitě po vyhoření patrony. V případě potřeby postup opakujte. Jak bezpečně používat dýmovnici?
1. Pro správné umístění dýmovnice do otvoru, je nutné otvor připravit před jejím zapálením. 2. Po zapálení dýmovnice ji ihned umístěte do otvoru. 3. Nehaste dýmovnici vodou, ani jinými přípravky. 4. Nezkoušejte sfouknout dýmovnici. 5. Používejte rukavice. 

Doporučená dávka: 1 dýmovnice na 1 obývaný krtinec/chodbu.

Nebezpečí: Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. V případě požáru: K hašení použijte písek nebo CO2. Nikdy nepoužívejte vodu.

Bezpečnostní upozornění: Před použitím čtěte přiložené pokyny. Přípravek nepoužívejte během deště! Krtince a chodby, v kterých byl přípravek použit, otvírejte nejdříve 3 dny po zákroku. Používejte jen na otevřených prostranstvích a v bezpečné vzdálenosti od lesních porostů a zástavby - riziko vzniku pořáru. Při používání přípravku nejezte, nepijte ani nekuřte. Dýmovnici po vznícení okamžitě umístěte do nory, neboť představuje riziko pro uživatele. K otravě může dojít v důsledku vdechování unikajících toxických látek: Fosforovodíku nebo fosfidu hlinitého. Vytvořené látky mohou mít nepříznivý vliv na jiné, nehubené organizmy. Zabraňte kontaminaci půdy a vody!

První pomoc: Příznaky otravy spalováním produktu: bolest hlavy, závratě, hučení v uších, tlak na hrudi, zvracení, dušnost, ztráta vědomí, okamžitě přivolejte lékaře a postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, kde mu zabezpečte klid a chraňte ho před prochladnutím organizmu. Při kontaktu s pokožkou je potřeba ji omýt větším množstvím vody a mýdlem. V případě kontaktu s očima je třeba je ihned vymýt větším množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. V situacích, kdy je nutná jiná, než lékařsk pomoc uvedená v doporučeních, kontaktujte Toxikologické informační středisko Kliniky nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 00 Praha 2, tel. 224 919 293, 224 915 402. Uchovávejte v suchu a chladu, v bezpečné vzdálenosti od zdrojů ohně. Neuchovávejte společně s potravinami, nápoji a krmivy pro zvířata. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Aktivní látka: 4% oxidu uhličitého (4 g/100 g), který vzniká jako produkt hořlavé reakce. Obsahuje chlorid draselný (V).

Bros dýmovnice na krtky 3 kusy

2.18 EUR
80%
Ještě je krátká doba na hodnocení po vykouření krtků
2.18 EUR
80%
Ještě je krátká doba na hodnocení po vykouření krtků
2.18 EUR
100%
2.18 EUR
90%
Většinou dá po aplikaci nějaký čas pokoj. Ale pak znovu zčne. Chce to vždy postupovat frontálně.
2.18 EUR
70%
Diskussion über: Brosche Räucherei für Maulwürfe 3 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ