>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Kampf gegen Insekten - Biozide  >  Kriechende Schädlinge  >  Für Ameisen und Pharaonen  >  Bros Ameisen Pulver 250 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Bros Ameisen Pulver 250 g

-7%

Bros Ameisen Pulver 250 g
Unser Preis
2.87 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.22 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.09 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.87 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:71004
Hersteller:Bros sp.j. Polsko
De Marke:Bros  (web)
Bros
Artikelbeschreibung

Bros prášek proti mravencům 250 g
Účinny insekticidní prostředek ve formě prášku na hubení mravenců v uzavřených prostorech i jejich přímém sousedství na terasách, v altáncích na chodnících, zahradních cestičkách, nájezdech apod. Speciálně formulované pokrmové lákadlo přitahuje mravence a zvyšuje tak účinnost toho přípravku.

Přípravek lze použít těmito způsoby:

1. V místnostech a uzavřených prostorách nasypte tenkou vrstvu prášku na stezky, po kterých se pohybují mravenci.
2. Venkovní použití nasypte tenkou vrstvu prášku v množství asi 10 g na 1 m² vedle kolonie mravenců a na jejich stezky.
Zalévání rozpusťte 100 g přípravku v 2,5 l vody, důkladně promíchejte a ihned použijte. Roztok aplikujte dvakrát denně, ráno a večer.

Upozornění: Přípravek může působit i proti užitečnému hmyzu. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní opatření: před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnostni práce s chemickými přípravky, zajistěte větrání uzavřených prostor. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po skončení práce si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kdy pobývají alergici, nemocné osoby a děti. Přípravek uchovávejte na suchém a chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc: při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic do úst. Při nadýchání postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid, přivolejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, podejte aktivní (živočišné) uhlí a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při kontaktu s očima oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí po dobu 10 minut, vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží znečištěný oděv ihned vysvlečte zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

Kundenrezensionen
2.87 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
2.87 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Bros Ameisen Pulver 250 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Bros prášek proti mravencům 250 g
Účinny insekticidní prostředek ve formě prášku na hubení mravenců v uzavřených prostorech i jejich přímém sousedství na terasách, v altáncích na chodnících, zahradních cestičkách, nájezdech apod. Speciálně formulované pokrmové lákadlo přitahuje mravence a zvyšuje tak účinnost toho přípravku.

Přípravek lze použít těmito způsoby:

1. V místnostech a uzavřených prostorách nasypte tenkou vrstvu prášku na stezky, po kterých se pohybují mravenci.
2. Venkovní použití nasypte tenkou vrstvu prášku v množství asi 10 g na 1 m² vedle kolonie mravenců a na jejich stezky.
Zalévání rozpusťte 100 g přípravku v 2,5 l vody, důkladně promíchejte a ihned použijte. Roztok aplikujte dvakrát denně, ráno a večer.

Upozornění: Přípravek může působit i proti užitečnému hmyzu. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní opatření: před použitím si přečtěte návod k použití na obalu a přípravek používejte v souladu s návodem. Dodržujte základní pravidla bezpečnostni práce s chemickými přípravky, zajistěte větrání uzavřených prostor. Při používání přípravku nejezte, nepijte a nekuřte, po skončení práce si umyjte ruce. Nepoužívejte v místnostech, kdy pobývají alergici, nemocné osoby a děti. Přípravek uchovávejte na suchém a chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Zamezte styku s kůží. Používejte vhodné ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

První pomoc: při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí nepodávejte nic do úst. Při nadýchání postiženého vyveďte na čerstvý vzduch, zajistěte teplo a klid, přivolejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa vodou, podejte aktivní (živočišné) uhlí a ihned vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při kontaktu s očima oční víčka držte otevřená a oči vyplachujte tekoucí po dobu 10 minut, vyjměte kontaktní čočky. Vyhledejte lékařskou pomoc. Při kontaktu s kůží znečištěný oděv ihned vysvlečte zasaženou kůži důkladně omyjte mýdlem a vodou. Při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc.

2.87 EUR
100%
Super obchod, super zboží, rychlé dodání
2.87 EUR
100%
Protože ale přípravek funguje, rozhodla jsem se koupit ještě další balení. Mravenci jsou hrozný nešvar a není jednoduché se jich zbavit. Věřím, že se to ale nakonec s tímto práškem podaří.
Funguje.
Bohužel na zlikvidování celého hnízda nestačilo ani celé balení.
Diskussion über: Bros Ameisen Pulver 250 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ