>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Ceresit Stop Mold Baddesinfektionsspray Zum Entfernen von Schimmel 500 ml Sprühgerät
ausverkauft

Ceresit Stop Mold Baddesinfektionsspray Zum Entfernen von Schimmel 500 ml Sprühgerät

ideální na odstranění plísní z obkladů, dlažeb, spár, silikonů a z ostatních povrchů

-9%

Ceresit Stop Mold Baddesinfektionsspray Zum Entfernen von Schimmel 500 ml Sprühgerät
Unser Preis
2.84 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.27 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.11 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.84 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:85934
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Ceresit  (web)
Ceresit
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Pomocník v boji s následky nadměrné vzdušné vlhkosti je dezinfekční sprej a odstraňovač Plísní Ceresit STOP PLÍSNI.

Spolehlivě Vás zbaví Plísní a Bakterií a pomůže Vám udržet koupelnu, sprchový kout, bazén, sklep, kuchyň či jakékoli další prostory čisté a zdravotně nezávadné.
Ceresit STOP PLÍSNI je určen pro přímé použití.
Praktické balení s rozprašovačem usnadňuje aplikaci v hůře přístupných místech.

Čistí a dezinfikuje, odstraňuje špínu, plísně a Bakterie z keramických obkladů, spár a Silikonů... Účinný proti řasám, mechům a lišejníkům v interiéru. Koncentrovaný. Připravený k okamžitému použití.

 

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ceresit Stop Mold Baddesinfektionsspray Zum Entfernen von Schimmel 500 ml Sprühgerät

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Pomocník v boji s následky nadměrné vzdušné vlhkosti je dezinfekční sprej a odstraňovač Plísní Ceresit STOP PLÍSNI.

Spolehlivě Vás zbaví Plísní a Bakterií a pomůže Vám udržet koupelnu, sprchový kout, bazén, sklep, kuchyň či jakékoli další prostory čisté a zdravotně nezávadné.
Ceresit STOP PLÍSNI je určen pro přímé použití.
Praktické balení s rozprašovačem usnadňuje aplikaci v hůře přístupných místech.

Čistí a dezinfikuje, odstraňuje špínu, plísně a Bakterie z keramických obkladů, spár a Silikonů... Účinný proti řasám, mechům a lišejníkům v interiéru. Koncentrovaný. Připravený k okamžitému použití.

 

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Ceresit Stop Mold Baddesinfektionsspray Zum Entfernen von Schimmel 500 ml Sprühgerät

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ