>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Klebstoffe, Dichtstoffe, Silicone  >  Versiegelungen, Silikone  >  Ceresit TS 22 2x2 ganzjähriger Polyurethanschaum 750 ml
ausverkauft

Ceresit TS 22 2x2 ganzjähriger Polyurethanschaum 750 ml

Ceresit TS 22 2x2 ganzjähriger Polyurethanschaum 750 ml
Unser Preis
1.84 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.84 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:66687
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Ceresit  (web)
Ceresit
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

2x2 celoroční (při teplotách od +35°C do -10°C) polyuretanová pěna s možností aplikace pomocí pistole nebo trubičkového adaptéru.

Ceresit TS 22 je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, pro pistolovou i trubičkovou aplikaci. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší, než u standardních trubičkových pěn, výtěžnost je však vyšší. Aplikace pomocí pistole umožňuje docílit vysoké přesnosti nanášení a má taktéž nízkoexpanzní parametry. Pěnu před použitím skladujte alespoň 12 hodin při pokojové teplotě. Čerstvé pěny se nedotýkejte.

Základní informace:

 • vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
 • vysoká tepelná a akustická izolace
 • velmi dobré vyplňovací schopnosti
 • velmi přesné dávkování
 • minimální odpad díky přesnému dávkování
 • odolává stárnutí

Oblast použití: Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů. Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, umožňující pistolovou i trubičkovou aplikaci. Umožňuje volbu aplikátoru dle konkrétní situace a preferencí uživatele. Aplikace pomocí pistole vykazuje standardní parametry pistolové pěny. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší než u standardních trubičkových pěn, zároveň dosahuje vyšší výtěžnosti.

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ceresit TS 22 2x2 ganzjähriger Polyurethanschaum 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

2x2 celoroční (při teplotách od +35°C do -10°C) polyuretanová pěna s možností aplikace pomocí pistole nebo trubičkového adaptéru.

Ceresit TS 22 je jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, pro pistolovou i trubičkovou aplikaci. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší, než u standardních trubičkových pěn, výtěžnost je však vyšší. Aplikace pomocí pistole umožňuje docílit vysoké přesnosti nanášení a má taktéž nízkoexpanzní parametry. Pěnu před použitím skladujte alespoň 12 hodin při pokojové teplotě. Čerstvé pěny se nedotýkejte.

Základní informace:

 • vynikající přilnavost k většině stavebních materiálů
 • vysoká tepelná a akustická izolace
 • velmi dobré vyplňovací schopnosti
 • velmi přesné dávkování
 • minimální odpad díky přesnému dávkování
 • odolává stárnutí

Oblast použití: Pro montáž okenních a dveřních rámů, vyplňování dutin, utěsňování otvorů. Jednosložková nízkoexpanzní polyuretanová pěna vytvrzující vzdušnou vlhkostí, umožňující pistolovou i trubičkovou aplikaci. Umožňuje volbu aplikátoru dle konkrétní situace a preferencí uživatele. Aplikace pomocí pistole vykazuje standardní parametry pistolové pěny. Expanze pěny nanášené pomocí trubičkového aplikátoru je nižší než u standardních trubičkových pěn, zároveň dosahuje vyšší výtěžnosti.

Aplikace pomocí trubičkového aplikátoru: Sejměte z dózy plastový uzávěr a fixační konec trubičkového aplikátoru ve tvaru šipky vložte do otvoru připraveného na plastovém závitovém uzávěru. Otočte aplikátorem o 90° a nasaďte ho na ventil pěny. Aplikátor je připravený k použití, když uslyšíte lehké cvaknutí. Pěnu řádně protřepejte a aplikujte dnem vzhůru. Pěnu dávkujte pomocí spouště. Pokud je aplikace přerušena na déle než 5 minut, musí být trubičkový aplikátor a ventil vyčištěn čističem PU pěny. Trubičkový aplikátor lze nasadit na čistič PU pěny Ceresit Cleaner a použít tak aplikátor opakovaně.

Aplikace pomocí pistole na polyuretanové pěny: Sejměte z dózy plastový uzávěr, dózu pevně našroubujte na aplikační pistoli a důkladně protřepejte. Při aplikaci pěny držte dózu našroubovanou na pistoli vždy dnem vzhůru. Povrchy, na které je pěna nanášena, musí být čisté a zcela zbavené prachu. Plochy mohou být vlhké, ne však pokryté ledem nebo sněhem. Navlhčením podkladu zlepšíte přilnavost a buněčnou strukturu pěny. Demontování dózy z pistole před jejím úplným vyprázdněním se nedoporučuje. Při použití nové pěny odšroubujte prázdnou dózu, vyčistěte pistoli a našroubujte novou dózu. Pokud chcete dózu použít opakovaně, odstraňte zbytky pěny z pistole a ventilu použitím čističe Ceresit Cleaner. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Použijte rukavice.

Spotřebujte do 15 měsíců od data výroby (vyznačeno na obalu). Skladujte v suchém prostředí při teplotě od +5°C do +25°C. Hustota = 1,2 g/cm3, VOC = 0,16 kg/kg, TOC = 0,66 kg/kg. 

První pomoc: Při kontaktu s pokožkou umyjte vodou a mýdlem, ošetřete regeneračním krémem. Při vniknutí do očí vyplachujte pod tekoucí vodou cca 15 minut a vyhledejte lékaře. Při požití vypláchněte ústní dutinu, vypijte 1-2 sklenice vody a vyhledejte lékaře.

Upozornění: Obsahuje isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem. Extrémně hořlavý. Zdraví škodlivý při vdechování a při požití. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Podezření na karcinogenní účinky. Může vyvolat senzibilaci při vdechování a při styku s kůží. Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní a nebezpečné odpady. Nádoba je pod stálým tlakem: nevystavuje slunečnímu záření a teplotám nad +50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení - Zákaz kouření. U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, Ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem. Použijte rukavice.

Technický list
Bezpečnostní list

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Ceresit TS 22 2x2 ganzjähriger Polyurethanschaum 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ