>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Klebstoffe, Dichtstoffe, Silicone  >  Klebstoffe  >  Besonderes  >  Ceys Rückspiegelkleber 1 g in einer Spritze
ausverkauft

Ceys Rückspiegelkleber 1 g in einer Spritze

-3%

Ceys Rückspiegelkleber 1 g in einer Spritze
Unser Preis
4.36 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.14 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.5 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.36 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:37384
Hersteller:Grupo ac Marca Barcelona
De Marke:Ceys  (web)
Ceys
Artikelbeschreibung

Lepidlo na zpětná na zrcátka lepí všechny typy zpětných zrcátek s kovovou podpěrkou ke sklu (normální, laminované nebo zabarvené). Na rozdíl od jiných lepidel lepí bez použití slunečních paprsků a obtížného míchání. Účinkuje během dvou minut. Může se tedy používat v dílnách, garážích i v oblačných dnech. Kromě zpětných zrcátek slepí také sklo ke kovu, antény atd.

Návod na použití: Skládá se ze dvou částí, které nevyžadují žádné míchání. A – je stříkačka s lepidlem a B – je tkanina impregnovaná aktivátorem. Důkladně očistit, osušit a odmastit opravované povrchy. Pomocí lepicího pásku zvenku skla označit bod, kam se zrcátko bude lepit (bude sloužit jako orientační bod). Z tkaniny vystřihnout kus o velikosti podpěrky zrcátka. Na podpěrku aplikovat vrstvu lepidla a přiložit tkaninu. Na předem označený bod přitlačit zrcátko ke sklu. Bez pohnutí ho držet minimálně po dobu 2 minut. Během prvních patnácti minut nenastavovat polohu zrcátka. Maximálního účinku se dosáhne po 24 hodinách. V případě jakékoliv nehody se zrcátko odlepí bez poškození skla.

Materiály: zpětná zrcátka, sklo s kovem.

Teplotní odolnost: od -10 do +75oC

Specifická rizikovost: Hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Bezpečné používání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Předlékařská první pomoc: Oči: Ihned promývat velkým množstvím čisté vlažné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omýt vodou a mýdlem. Zaschlý přípravek mechanicky odstranit, případně setřít hadříkem namočeným v alkoholu.

Obecná doporučení: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Obsahuje: ethylacetát, heptan, propan-2-on.

Likvidace odpadu: Zcela vyprázdněný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní list

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ceys Rückspiegelkleber 1 g in einer Spritze

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Lepidlo na zpětná na zrcátka lepí všechny typy zpětných zrcátek s kovovou podpěrkou ke sklu (normální, laminované nebo zabarvené). Na rozdíl od jiných lepidel lepí bez použití slunečních paprsků a obtížného míchání. Účinkuje během dvou minut. Může se tedy používat v dílnách, garážích i v oblačných dnech. Kromě zpětných zrcátek slepí také sklo ke kovu, antény atd.

Návod na použití: Skládá se ze dvou částí, které nevyžadují žádné míchání. A – je stříkačka s lepidlem a B – je tkanina impregnovaná aktivátorem. Důkladně očistit, osušit a odmastit opravované povrchy. Pomocí lepicího pásku zvenku skla označit bod, kam se zrcátko bude lepit (bude sloužit jako orientační bod). Z tkaniny vystřihnout kus o velikosti podpěrky zrcátka. Na podpěrku aplikovat vrstvu lepidla a přiložit tkaninu. Na předem označený bod přitlačit zrcátko ke sklu. Bez pohnutí ho držet minimálně po dobu 2 minut. Během prvních patnácti minut nenastavovat polohu zrcátka. Maximálního účinku se dosáhne po 24 hodinách. V případě jakékoliv nehody se zrcátko odlepí bez poškození skla.

Materiály: zpětná zrcátka, sklo s kovem.

Teplotní odolnost: od -10 do +75oC

Specifická rizikovost: Hořlavý. Dráždí oči, dýchací orgány a kůži. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

Bezpečné používání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Předlékařská první pomoc: Oči: Ihned promývat velkým množstvím čisté vlažné vody. Vyhledejte lékařskou pomoc. Kůže: Pokožku omýt vodou a mýdlem. Zaschlý přípravek mechanicky odstranit, případně setřít hadříkem namočeným v alkoholu.

Obecná doporučení: Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Obsahuje: ethylacetát, heptan, propan-2-on.

Likvidace odpadu: Zcela vyprázdněný obal odložte na místo vyhrazené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní list

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Ceys Rückspiegelkleber 1 g in einer Spritze

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ