>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Reiniger  >  Cillit Bang Power Cleaner Bleichkraft Toilettenreiniger Gelentferner von Bakterien und Schmutz 750 ml
ausverkauft

Cillit Bang Power Cleaner Bleichkraft Toilettenreiniger Gelentferner von Bakterien und Schmutz 750 ml

-10%

Cillit Bang Power Cleaner Bleichkraft Toilettenreiniger Gelentferner von Bakterien und Schmutz 750 ml
Unser Preis
1.51 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.16 EUR (10%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.67 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.51 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:84331
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:Cillit  (web)
Cillit
Artikelbeschreibung

Cillit Bang odstraňovač Bakterií a špíny

- ničí 99% Bakterií
- čistí toaletu během 1 minuty

Čistění toalety nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Pro účinné zničení Bakterií nechte působit 30 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Bezpečný pro septiky. Otevření láhve: otevřete stisknutím označených míst na stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Uzavření láhve: utáhněte pevně uzávěr až do cvaknutí.

Složení: chlornan sodný (14,5%) 45 g/kg (4,5 hm.%). Dále obsahuje <5% hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, Parfém. Nebezpečné láty: chlornan aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, Parfém. Nebezpečné látky: chlornan sodný, N,N-dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, Mastné kyseliny, Kokos, draselné soli. S Biocidním účinkem 30 minut. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (Chlór). Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv vyperte. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Skladujte uzamčené.

Cillit Bang Power Cleaner Bleach Force Wc čistič odstraňovač Bakterií a špíny 750 ml 

Kundenrezensionen
1.51 EUR
100%
vyborny
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Cillit Bang Power Cleaner Bleichkraft Toilettenreiniger Gelentferner von Bakterien und Schmutz 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Cillit Bang odstraňovač Bakterií a špíny

- ničí 99% Bakterií
- čistí toaletu během 1 minuty

Čistění toalety nadzvedněte záchodové prkénko a nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stlačením láhve pomalu naneste po celém obvodu toaletní mísy. V případě silných usazenin nechte čistič působit 10 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Pro účinné zničení Bakterií nechte působit 30 minut, vyčistěte kartáčem a spláchněte. Vhodný na všechny typy toalet mimo nerezových. Bezpečný pro septiky. Otevření láhve: otevřete stisknutím označených míst na stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Uzavření láhve: utáhněte pevně uzávěr až do cvaknutí.

Složení: chlornan sodný (14,5%) 45 g/kg (4,5 hm.%). Dále obsahuje <5% hydroxid sodný, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, Parfém. Nebezpečné láty: chlornan aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, Parfém. Nebezpečné látky: chlornan sodný, N,N-dimetyltetradecylamin-N-oxid, hydroxid sodný, Mastné kyseliny, Kokos, draselné soli. S Biocidním účinkem 30 minut. Biocidní výrobek, používejte bezpečně.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: před použitím si přečtěte údaje na štítku. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Pozor. Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (Chlór). Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Kontaminovaný oděv vyperte. Při zasažení očí několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Skladujte uzamčené.

Cillit Bang Power Cleaner Bleach Force Wc čistič odstraňovač Bakterií a špíny 750 ml 

1.51 EUR
100%
vyborny
Diskussion über: Cillit Bang Power Cleaner Bleichkraft Toilettenreiniger Gelentferner von Bakterien und Schmutz 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ