>  Hobby & Garten  >  Auto - Moto  >  Autokosmetik  >  Motorreiniger  >  Coyote Motor- und Maschinenteile-Reiniger 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Coyote Motor- und Maschinenteile-Reiniger 500 ml

-8%

Coyote Motor- und Maschinenteile-Reiniger 500 ml
Unser Preis
2.98 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.25 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.23 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.98 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:37170
Hersteller:AutoMax Group s.r.o.
De Marke:Coyote  (web)
Coyote
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Přípravek určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí.

Návod k použití: Přípravek naneste pomocí rozprašovače na čištěná místa a nechte působit 5 až 10 minut a poté opláchněte proudem vody. Účinnost se zvyšuje mechanickým roztíráním naneseného přípravku kartáčem, štětcem apod. 

Upozornění: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechejte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: hydroxid sodný, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% EDTA a její soli.

Coyote čistič motorů 500 ml

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Coyote Motor- und Maschinenteile-Reiniger 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Přípravek určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí.

Návod k použití: Přípravek naneste pomocí rozprašovače na čištěná místa a nechte působit 5 až 10 minut a poté opláchněte proudem vody. Účinnost se zvyšuje mechanickým roztíráním naneseného přípravku kartáčem, štětcem apod. 

Upozornění: Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechejte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: hydroxid sodný, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky, <5% EDTA a její soli.

Coyote čistič motorů 500 ml

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Coyote Motor- und Maschinenteile-Reiniger 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ