>  Bauen und Wohnen  >  Gesundheit  >  Desinfektion  >  Deoform Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Duft 1 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Deoform Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Duft 1 l

Deoform Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Duft 1 l
Unser Preis
2.24 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.24 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:77303
Der Strichcode EAN:8002295001504
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Deoform  (web)
Madel® Deoform
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Hledáte univerzální čisticí prostředek, po jehož použití se místnostmi šíří vůně a nikoli zápach dezinfekce? Pak vyzkoušejte tekutý dezinfekční a čisticí prostředek bez obsahu Chlóru DEOFORM Disinfettante, který nabízí baktericidní i Fungicidní účinky a příjemnou vůni. Je vhodný k použití v domácnostech, ve zdravotnictví, v kancelářích i ve školách. Můžete s ním účinně dezinfikovat a čistit různé předměty a typy ploch, jako jsou podlahy, sanitární zařízení, nábytek, plasty apod

  • Univerzální čisticí a dezinfekční prostředek s vůní
  • Tekutý DEOFORM Disinfettante bez obsahu Chlóru
  • Baktericidní a Fungicidní účinky, příjemná vůně
  • Účinně čistí a dezinfikuje různé předměty a typy ploch
  • DEOFORM Disinfettante k použití v domácnostech, zdravotnictví, školách apod.

Deoform je určen pro dezinfekci a čištění ploch a předmětů (podlahy, nábytek, plastické hmoty, sanitární zařízení apod.) ve zdravotnictví, komunální oblasti a domácnostech.

Na dezinfekci a čištění ploch a předmětů se používá 50 g přípravku na 1 litr vody při době působení 3 minuty nebo do zaschnutí. Při značném znečištění lze používat i v koncentraci 500 g na 1 litr. Uzávěr= 45 g.

N-alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid 2,5 g/100 ml, ethandiol 10g/100 ml, vůně 0,2 g na 100 ml, demineralizovaná voda do 100 g, pH přípravku = 9.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používat gumové rukavice, nejíst, nepít, nekouřit. Nutno chránit kůži a oči vhodnými ochrannými pomůckami. Při zasažení očí důkladně oplachujte vodou. Při potřísnění kůže omyjte mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte větší množství tekutin, nezvracejte, rychle však vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte přípravek bezpečně!

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
2.24 EUR
100%
Není co dodat !! :-))
2.24 EUR
100%
maximum do domacnosti co se hygieny tyka
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Deoform Desinfektions- und Reinigungsmittel mit Duft 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Hledáte univerzální čisticí prostředek, po jehož použití se místnostmi šíří vůně a nikoli zápach dezinfekce? Pak vyzkoušejte tekutý dezinfekční a čisticí prostředek bez obsahu Chlóru DEOFORM Disinfettante, který nabízí baktericidní i Fungicidní účinky a příjemnou vůni. Je vhodný k použití v domácnostech, ve zdravotnictví, v kancelářích i ve školách. Můžete s ním účinně dezinfikovat a čistit různé předměty a typy ploch, jako jsou podlahy, sanitární zařízení, nábytek, plasty apod

  • Univerzální čisticí a dezinfekční prostředek s vůní
  • Tekutý DEOFORM Disinfettante bez obsahu Chlóru
  • Baktericidní a Fungicidní účinky, příjemná vůně
  • Účinně čistí a dezinfikuje různé předměty a typy ploch
  • DEOFORM Disinfettante k použití v domácnostech, zdravotnictví, školách apod.

Deoform je určen pro dezinfekci a čištění ploch a předmětů (podlahy, nábytek, plastické hmoty, sanitární zařízení apod.) ve zdravotnictví, komunální oblasti a domácnostech.

Na dezinfekci a čištění ploch a předmětů se používá 50 g přípravku na 1 litr vody při době působení 3 minuty nebo do zaschnutí. Při značném znečištění lze používat i v koncentraci 500 g na 1 litr. Uzávěr= 45 g.

N-alkyl (C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid 2,5 g/100 ml, ethandiol 10g/100 ml, vůně 0,2 g na 100 ml, demineralizovaná voda do 100 g, pH přípravku = 9.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Při práci používat gumové rukavice, nejíst, nepít, nekouřit. Nutno chránit kůži a oči vhodnými ochrannými pomůckami. Při zasažení očí důkladně oplachujte vodou. Při potřísnění kůže omyjte mýdlem a opláchněte velkým množstvím vody. Při náhodném požití vypláchněte ústa, vypijte větší množství tekutin, nezvracejte, rychle však vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte přípravek bezpečně!

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

2.24 EUR
100%
Není co dodat !! :-))
2.24 EUR
100%
maximum do domacnosti co se hygieny tyka


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ