PRODEJ SCHVÁLENÝCH testů na COVID-19 již od 99 Kč
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Etagen  >  Diava Poppy Universal Bodenreiniger 750 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Diava Poppy Universal Bodenreiniger 750 ml

čistí všechny druhy podlah

-7%

Diava Poppy Universal Bodenreiniger 750 ml
Unser Preis
1.46 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.11 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.57 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.46 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2006701
Hersteller:Tatrachema, družstvo Trnava
De Marke:Tatrachema Diava  (web)
Tatrachema Diava
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Univerzální čistící prostředek na podlahy a povrchy kuchyňských a hygienických zařízení a ostatních nesavých povrchů. 

  • ochranný a čisticí přípravek
  • vhodný na parkety, laminátovou a PVC podlahu a podlahu ze dřeva a mramoru
  • čistá podlaha získá dostatečný ochranný film

Doporučujeme použití v administrativních prostorách, ve školství, hotelnictví, ve službách, domácnostech apod.

40 ml (1 uzávěr) čistícího prostředku na 5 l vody.

méně než 5% aniontový tenzid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém: imonene, linalool, butylphenyl methylpropional, citronellol, barvivo. obsahuje 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on a 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Diava Poppy Universal Bodenreiniger 750 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Univerzální čistící prostředek na podlahy a povrchy kuchyňských a hygienických zařízení a ostatních nesavých povrchů. 

  • ochranný a čisticí přípravek
  • vhodný na parkety, laminátovou a PVC podlahu a podlahu ze dřeva a mramoru
  • čistá podlaha získá dostatečný ochranný film

Doporučujeme použití v administrativních prostorách, ve školství, hotelnictví, ve službách, domácnostech apod.

40 ml (1 uzávěr) čistícího prostředku na 5 l vody.

méně než 5% aniontový tenzid, methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfém: imonene, linalool, butylphenyl methylpropional, citronellol, barvivo. obsahuje 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-on a 2-methyl-2h-isothiazol-3-on (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ