Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Liquid  >  DR. Beckmann Devil auf Flecken Rotwein, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee 50 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

DR. Beckmann Devil auf Flecken Rotwein, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee 50 ml

-6%

DR. Beckmann Devil auf Flecken Rotwein, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee 50 ml
Unser Preis
3 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.19 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.19 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.00 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:04533
Hersteller:Delta Pronatura
De Marke:Dr. Beckmann®  (web)
Dr. Beckmann®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Dr. Beckmann ďáblíci na skvrny jsou unikátní čističe na odstraňování skvrn. Svým speciálním složením odstraňují různé typy skvrn, podle jejich základu (skvrny bílkovinové, mastné, proteinové…). Tím zaručují maximální účinnost.

Odstraňuje:
ovoce, zelenina, červené víno, káva, čaj, džus, kakao, Plíseň, likéry, aperitivy, šumivá vína, zmrzliny, limonády, kolové nápoje, balsamiko, džem

Obsahuje: 15-30% bělící činidla na bázi kyslíku.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
3.00 EUR
100%
skvělý pomocník na skvrny
není to nevýhoda jako taková ale při používání, pozor na materiál oblečení, aby se Vám nestalo že Vám to vybělí fleky. Na čistých bavlněných materiálech žádný problém!
3.00 EUR
100%
skvělý pomocník
3.00 EUR
100%
Skvrny od kávy, zaručeně zmizí, poradí si i se skvrny zaschlími.
3.00 EUR
100%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: DR. Beckmann Devil auf Flecken Rotwein, Obst, Gemüse, Kaffee, Tee 50 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Dr. Beckmann ďáblíci na skvrny jsou unikátní čističe na odstraňování skvrn. Svým speciálním složením odstraňují různé typy skvrn, podle jejich základu (skvrny bílkovinové, mastné, proteinové…). Tím zaručují maximální účinnost.

Odstraňuje:
ovoce, zelenina, červené víno, káva, čaj, džus, kakao, Plíseň, likéry, aperitivy, šumivá vína, zmrzliny, limonády, kolové nápoje, balsamiko, džem

Obsahuje: 15-30% bělící činidla na bázi kyslíku.

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

3.00 EUR
100%
skvělý pomocník na skvrny
není to nevýhoda jako taková ale při používání, pozor na materiál oblečení, aby se Vám nestalo že Vám to vybělí fleky. Na čistých bavlněných materiálech žádný problém!
3.00 EUR
100%
skvělý pomocník
3.00 EUR
100%
Skvrny od kávy, zaručeně zmizí, poradí si i se skvrny zaschlími.
3.00 EUR
100%


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ