Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Tablets  >  Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle Geschirrspülertabletten, schützt Geschirr und Gläser, bringt schillernde Reinheit, Glanz 51 Stück
ausverkauft

Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle Geschirrspülertabletten, schützt Geschirr und Gläser, bringt schillernde Reinheit, Glanz 51 Stück

-7%

Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle Geschirrspülertabletten, schützt Geschirr und Gläser, bringt schillernde Reinheit, Glanz 51 Stück
Unser Preis
9.69 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.76 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
10.45 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 9.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005439
Der Strichcode EAN:5900627090314
Hersteller:Reckitt Benckiser
De Marke:finish - Calgonit  (web)
finish - Calgonit
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Tablety do myčky Quantum Ultimate od značky Finish chrání nádobí a sklenice a přináší oslnivou čistotu a lesk. Díky novému složení a vylepšené technologii Powerball vyndáte nádobí z myčky čisté a lesklé. Kapsle chrání vaši myčku před korozí.

 • Nové účinnější složení
 • Vylepšená technologie Powerball – spolu s Enzymy se postará o čistotu a lesk nádobí
 • Poradí se zaschlým a připáleným jídlem
 • Chrání myčku před vodním kamenem

Finish Quantum Ulitmate Lemon je multifunkční tableta do myčky, která pracuje v 10 oblastech.

 • bez předumývání
 • odstraňte skvrny po kávě a čaji a mastnotu
 • odstranit zbytky spáleného jídla
 • odstraňuje zaschlé jídlo
 • zabraňuje hromadění tuku v myčce
 • ochrana proti vodnímu kameni
 • samorozpouštěcí film
 • provoz při nízkých teplotách
 • perfektní lesk po mytí
 • ochrana skla

Kromě toho chrání myčku nádobí a skleněné filtry a zabraňují usazování vodního kamene. Vše v 1 Max také pracuje při nízkých teplotách. Plní funkci soli a leštidla. Díky síle Powerball také odstraňují zbytky spáleného jídla a dávají nádobí oslňující záři bez šmouh. Snadné použití - žádné další vybalení nebo znečištění rukou.

Čisté nádobí je nádobí umyté finskými kapslemi. Teprve po použití síly nového finského Quantum Ultimate můžete zjistit, co to čistota a brilantnost ve skutečnosti znamenají.

3 oddělené přihrádky, nová kapsle Finish na mytí nádobí, poskytují čistící sílu, která se vypořádá se zbytky sušených potravin, které zůstaly na nádobí! Pokročilý práškový přípravek eliminuje nejodolnější skvrny, jako je káva nebo Čajové zbytky.

Tobolka Finish Quantum Ultimate se pohodlně používá. Nemusíte ji vybalovat z fólie. Okamžitě se rozpustí i při krátkém mycím cyklu. Síla odmaštění rozbije zbývající tuková místa a odstraní je, čímž zanechá čistou záři!
Tekuté složení Powerball poskytuje sílu záře, kterou jste dosud nevěděli. Síla červeného gelu znamená, že si sklo zachovává svůj lesk i po mnoha mycích cyklech.
Finish Quantum Ultimate jsou gelové tablety do myčky nádobí, které jsou doporučovány předními výrobci myček nádobí. Značka číslo 1.
Nové kapsle Finish Quantum Ultimate do myčky zanechají čistotu a lesk.

 • Kapsle držte pouze v suchých rukách.
 • Nepropichujte, nerozbíjejte ani neřežte kapsli.
 • Po použití vždy obal uzavřete.
 • Neodstraňujte fólii z kapsle. Během mytí se zcela rozpustí.
 • Pro každé mytí, bez ohledu na typ nečistot, vložte do zásobníku DRY jednu kapsli pro každou tvrdost vody.
 • Nedávejte do koše na příbory.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků použijte ekologické nebo automatické programy.
 • Funkce soli je účinná ve vodě s nízkou a střední tvrdostí do 21 ° dH / 26 ° e. V případě tvrdé vody můžete efekt dále vylepšit použitím soli do finální formy pro myčky nádobí.
 • Pro ochranu kvality kapslí Quantum Ultimate uchovávejte obal mimo dosah tepla a vlhkosti a po použití jej vždy uzavřete. 
 • Po použití zanechávají příjemnou Citronovou vůni.
 • Nezapomeňte na životní prostředí. Nové obaly plně recyklovatelné.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Víčko důkladně zavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Finish Quantum Ultimate Lemon Sparkle Geschirrspülertabletten, schützt Geschirr und Gläser, bringt schillernde Reinheit, Glanz 51 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Tablety do myčky Quantum Ultimate od značky Finish chrání nádobí a sklenice a přináší oslnivou čistotu a lesk. Díky novému složení a vylepšené technologii Powerball vyndáte nádobí z myčky čisté a lesklé. Kapsle chrání vaši myčku před korozí.

 • Nové účinnější složení
 • Vylepšená technologie Powerball – spolu s Enzymy se postará o čistotu a lesk nádobí
 • Poradí se zaschlým a připáleným jídlem
 • Chrání myčku před vodním kamenem

Finish Quantum Ulitmate Lemon je multifunkční tableta do myčky, která pracuje v 10 oblastech.

 • bez předumývání
 • odstraňte skvrny po kávě a čaji a mastnotu
 • odstranit zbytky spáleného jídla
 • odstraňuje zaschlé jídlo
 • zabraňuje hromadění tuku v myčce
 • ochrana proti vodnímu kameni
 • samorozpouštěcí film
 • provoz při nízkých teplotách
 • perfektní lesk po mytí
 • ochrana skla

Kromě toho chrání myčku nádobí a skleněné filtry a zabraňují usazování vodního kamene. Vše v 1 Max také pracuje při nízkých teplotách. Plní funkci soli a leštidla. Díky síle Powerball také odstraňují zbytky spáleného jídla a dávají nádobí oslňující záři bez šmouh. Snadné použití - žádné další vybalení nebo znečištění rukou.

Čisté nádobí je nádobí umyté finskými kapslemi. Teprve po použití síly nového finského Quantum Ultimate můžete zjistit, co to čistota a brilantnost ve skutečnosti znamenají.

3 oddělené přihrádky, nová kapsle Finish na mytí nádobí, poskytují čistící sílu, která se vypořádá se zbytky sušených potravin, které zůstaly na nádobí! Pokročilý práškový přípravek eliminuje nejodolnější skvrny, jako je káva nebo Čajové zbytky.

Tobolka Finish Quantum Ultimate se pohodlně používá. Nemusíte ji vybalovat z fólie. Okamžitě se rozpustí i při krátkém mycím cyklu. Síla odmaštění rozbije zbývající tuková místa a odstraní je, čímž zanechá čistou záři!
Tekuté složení Powerball poskytuje sílu záře, kterou jste dosud nevěděli. Síla červeného gelu znamená, že si sklo zachovává svůj lesk i po mnoha mycích cyklech.
Finish Quantum Ultimate jsou gelové tablety do myčky nádobí, které jsou doporučovány předními výrobci myček nádobí. Značka číslo 1.
Nové kapsle Finish Quantum Ultimate do myčky zanechají čistotu a lesk.

 • Kapsle držte pouze v suchých rukách.
 • Nepropichujte, nerozbíjejte ani neřežte kapsli.
 • Po použití vždy obal uzavřete.
 • Neodstraňujte fólii z kapsle. Během mytí se zcela rozpustí.
 • Pro každé mytí, bez ohledu na typ nečistot, vložte do zásobníku DRY jednu kapsli pro každou tvrdost vody.
 • Nedávejte do koše na příbory.
 • Pro dosažení nejlepších výsledků použijte ekologické nebo automatické programy.
 • Funkce soli je účinná ve vodě s nízkou a střední tvrdostí do 21 ° dH / 26 ° e. V případě tvrdé vody můžete efekt dále vylepšit použitím soli do finální formy pro myčky nádobí.
 • Pro ochranu kvality kapslí Quantum Ultimate uchovávejte obal mimo dosah tepla a vlhkosti a po použití jej vždy uzavřete. 
 • Po použití zanechávají příjemnou Citronovou vůni.
 • Nezapomeňte na životní prostředí. Nové obaly plně recyklovatelné.

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Obsahuje subtilisin. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Nekonzumujte. Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Víčko důkladně zavřete. Nepropichujte, neroztrhávejte nebo nerozřezávejte.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ