>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Rost und Kalk  >  Rost und Kalk  >  Fixinela Toilette Sedimententferner 85 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Fixinela Toilette Sedimententferner 85 g

-3%

Fixinela Toilette Sedimententferner 85 g
Unser Preis
0.99 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.03 EUR (3%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.02 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.99 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:50021
Der Strichcode EAN:8585003920590
Hersteller:Tatrachema, družstvo Trnava
De Marke:Tatrachema Fixinela®  (web)
Tatrachema Fixinela®
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene. Dokonale odstraní vodní kámen.

  • přípravek na čištění WC mís od vodního kamene

Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem. Nebezpečí vážného poškození očí.

30% hydrogenSíran sodný, 5 - 15% kyselina bezoová, 5 - 15% kyselina Citrónová, 5 - 15% Hydrogenuhličitan sodný, 5% aniontový tenzid, 5% benzoan sodný, barvivo.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. (R41, S2, S22, S25, S26, S46). První pomoc při zasažení kůže: umýt vodou a mýdlem.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
0.99 EUR
100%
: - )
0.99 EUR
100%
splnilo očekávání
0.99 EUR
100%
Jen se vhodi do toalety a JE-TO.Na kamen funguje.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Fixinela Toilette Sedimententferner 85 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Přípravek na čištění WC mís od vodního kamene. Dokonale odstraní vodní kámen.

  • přípravek na čištění WC mís od vodního kamene

Obsah sáčku nasypte do WC mísy a nechte působit podle intenzity znečištění vodním kamenem. Nebezpečí vážného poškození očí.

30% hydrogenSíran sodný, 5 - 15% kyselina bezoová, 5 - 15% kyselina Citrónová, 5 - 15% Hydrogenuhličitan sodný, 5% aniontový tenzid, 5% benzoan sodný, barvivo.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Zamezte styku s očima. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. (R41, S2, S22, S25, S26, S46). První pomoc při zasažení kůže: umýt vodou a mýdlem.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

0.99 EUR
100%
: - )
0.99 EUR
100%
splnilo očekávání
0.99 EUR
100%
Jen se vhodi do toalety a JE-TO.Na kamen funguje.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ