>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Desinfektionsmittel  >  Gegen Schimmel  >  Pilze Schimmel Chlor Chlor Spray 500 ml Spray beseitigen
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Pilze Schimmel Chlor Chlor Spray 500 ml Spray beseitigen

-13%

Pilze Schimmel Chlor Chlor Spray 500 ml Spray beseitigen
Unser Preis
2.76 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.43 EUR (13%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.19 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.76 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:55190
Hersteller:Stachema
De Marke:Stachema -FungiSan - FungiSpray  (web)
Stachema -FungiSan - FungiSpray
Artikelbeschreibung

Kapalný přípravek určený k likvidaci Plísní v domácnosti, zejména v kouplenách na vany a umyvadla, obklady, spáry mezi obklady, dlažbu a ve zdravotnických a potravinářských zařízeních.

Návod k použití: Plíseň se před aplikací přípravku neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti cca 5 cm a po 20 hodinách působení se omyjí vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Při silném napadení Plísní je nutno postup opakovat. Po použití se mechanický rozprašovač odšroubuje a propláchne vodou. Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch doporučujeme jako prevenci aplikovat protiplísňový přípravek FungiSan bezchlorový.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nesměšujte s kyselinami a jiný i přípravky. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Obsahuje: 20 g/kg chlornan sodný.

Upozornění: Pozor! nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Má bělící účinek (poškození oděvů). Nepoužívat na kovy, kovové předměty po zasažení přípravkem ihned omýt vodou. V letních měsících může dojít vlivem vyšších teplot k NaFukování obalů (nedochází ke změně kvality). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Kundenrezensionen
2.76 EUR
100%
Spokojenost s vyrobkem
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Pilze Schimmel Chlor Chlor Spray 500 ml Spray beseitigen

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Kapalný přípravek určený k likvidaci Plísní v domácnosti, zejména v kouplenách na vany a umyvadla, obklady, spáry mezi obklady, dlažbu a ve zdravotnických a potravinářských zařízeních.

Návod k použití: Plíseň se před aplikací přípravku neodstraňuje, aby nedošlo k rozptýlení zdraví škodlivých výtrusů. Napadená místa se postříkají ze vzdálenosti cca 5 cm a po 20 hodinách působení se omyjí vodou nebo se přípravek nechá zaschnout. Při silném napadení Plísní je nutno postup opakovat. Po použití se mechanický rozprašovač odšroubuje a propláchne vodou. Na očištěný, vydezinfikovaný a suchý povrch doporučujeme jako prevenci aplikovat protiplísňový přípravek FungiSan bezchlorový.

Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Dráždí oči a kůži. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nesměšujte s kyselinami a jiný i přípravky. Při nadýchání odvést postiženého na čerstvý vzduch. Při zasažení kůže důkladně omýt vodou.

Obsahuje: 20 g/kg chlornan sodný.

Upozornění: Pozor! nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Má bělící účinek (poškození oděvů). Nepoužívat na kovy, kovové předměty po zasažení přípravkem ihned omýt vodou. V letních měsících může dojít vlivem vyšších teplot k NaFukování obalů (nedochází ke změně kvality). Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

2.76 EUR
100%
Spokojenost s vyrobkem
Diskussion über: Pilze Schimmel Chlor Chlor Spray 500 ml Spray beseitigen

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ