>  Bauen und Wohnen  >  Lufterfrischer  >  Elektrisch, Taschenlampe  >  Glade Electric Duftöl Exotic Tropical Blossoms Duft mit Tönen von Monoi-Blüten und Kokosmilch-Flüssigkeitsnachfüllung für elektrischen Lufterfrischer 20 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Glade Electric Duftöl Exotic Tropical Blossoms Duft mit Tönen von Monoi-Blüten und Kokosmilch-Flüssigkeitsnachfüllung für elektrischen Lufterfrischer 20 ml

inspirován uvolňujícími procházkami po pláži

-7%

Glade Electric Duftöl Exotic Tropical Blossoms Duft mit Tönen von Monoi-Blüten und Kokosmilch-Flüssigkeitsnachfüllung für elektrischen Lufterfrischer 20 ml
Unser Preis
4.31 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.3 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.61 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.31 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2004232
Der Strichcode EAN:5000204157949
Hersteller:S.C.Johnson
De Marke:Glade by brise®  (web)
Glade by brise®
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Inspirován uvolňujícími procházkami po pláži...vůně s tóny Monoi květů a Kokosového MlékaNáhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Glade Electric Scented Oil. Tato náhradní náplň provoní váš domov či kancelář a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na  odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

 • Vyměnitelná náplň do osvěžovače GLADE Electric Scented Oil 
 • Příjemná omamná vůně Exotic Tropical Blossoms evokující procházky po pláži
 • Strojek začne pracovat při jeho zastrčení do zásuvky
 • Možnost volby intenzity vůně dle vlastních preferencí
 • Sytí prostor vůní až 100 dní při 12hodinovém používání s nastavením nízké intenzity
 • Balení neobsahuje strojek (odpařovač)

1. Otočte elektrickou zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze.
2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače.
3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze.       
4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.
5. Nezapomeňte si přečíst bezpečnostní pokyny na obalu.

geranyl-acetát, (R)-p-Mentha-1,8-dien, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Isoeugenol

 • používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete
 • nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač
 • uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání
 • osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s  opatrností
 • osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Glade Electric Duftöl Exotic Tropical Blossoms Duft mit Tönen von Monoi-Blüten und Kokosmilch-Flüssigkeitsnachfüllung für elektrischen Lufterfrischer 20 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Bezpečnostní list
Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Inspirován uvolňujícími procházkami po pláži...vůně s tóny Monoi květů a Kokosového MlékaNáhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu Glade Electric Scented Oil. Tato náhradní náplň provoní váš domov či kancelář a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na  odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.

 • Vyměnitelná náplň do osvěžovače GLADE Electric Scented Oil 
 • Příjemná omamná vůně Exotic Tropical Blossoms evokující procházky po pláži
 • Strojek začne pracovat při jeho zastrčení do zásuvky
 • Možnost volby intenzity vůně dle vlastních preferencí
 • Sytí prostor vůní až 100 dní při 12hodinovém používání s nastavením nízké intenzity
 • Balení neobsahuje strojek (odpařovač)

1. Otočte elektrickou zástrčkou odpařovače, aby náplň byla ve svislé poloze.
2. Odšroubujte uzávěr a náplň vložte do odpařovače.
3. Zasuňte odpařovač do odpovídající elektrické zásuvky. Odpařovač s náplní udržujte stále ve svislé poloze.       
4. Nastavte na odpařovači požadovanou intenzitu vůně. Po manipulaci si umyjte ruce.
5. Nezapomeňte si přečíst bezpečnostní pokyny na obalu.

geranyl-acetát, (R)-p-Mentha-1,8-dien, 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, Isoeugenol

 • používejte pouze v dobře větraných prostorách
 • v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete
 • nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač
 • uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání
 • osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s  opatrností
 • osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyk

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Bezpečnostní list


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ