>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Etagen  >  Deer Liquid Rejuvenator Zitronenmelisse Bodenreiniger auf Seifenbasis 1,35 l
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Deer Liquid Rejuvenator Zitronenmelisse Bodenreiniger auf Seifenbasis 1,35 l

-8%

Deer Liquid Rejuvenator Zitronenmelisse Bodenreiniger auf Seifenbasis 1,35 l
Unser Preis
4.69 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.42 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
5.11 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   5-10 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.69 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1810116
Hersteller:Schicht s.r.o.
De Marke:Jelen  (web)
Jelen
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Jelen ví, že na podlahu je nejlepší teplá mýdlová Voda, rejžák a zakleknout. Podlaha je čistá a celá domácnost voní. Abyste už klečet nemuseli, má pro vás Jelen Tekutý rejžák na mýdlovém základu. Stačí už jen hadr nebo mop. A kdo chce, může mu říkat rýžák.

 • je čistě na bázi draselného mýdla
 • Představuje produkt značky s dlouholetou tradicí
 • Rejžák efektivně vyčistí podlahu
 • Svěží vůně Meduňky
 • Neobsahuje konzervanty
 • Neobsahuje Alergeny
 • Na mýdlovém základu
 • Tento přípravek Jelen voní po meduňce
 • Je v tekuté podobě
 • Objem 1,35 ml
 • Hmotnost 1,57 kg
 • Vyrobeno v České republice
Kundenrezensionen
4.69 EUR
100%
Příjemná vůněPodlahu vyčistil dobře
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Deer Liquid Rejuvenator Zitronenmelisse Bodenreiniger auf Seifenbasis 1,35 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Jelen ví, že na podlahu je nejlepší teplá mýdlová Voda, rejžák a zakleknout. Podlaha je čistá a celá domácnost voní. Abyste už klečet nemuseli, má pro vás Jelen Tekutý rejžák na mýdlovém základu. Stačí už jen hadr nebo mop. A kdo chce, může mu říkat rýžák.

 • je čistě na bázi draselného mýdla
 • Představuje produkt značky s dlouholetou tradicí
 • Rejžák efektivně vyčistí podlahu
 • Svěží vůně Meduňky
 • Neobsahuje konzervanty
 • Neobsahuje Alergeny
 • Na mýdlovém základu
 • Tento přípravek Jelen voní po meduňce
 • Je v tekuté podobě
 • Objem 1,35 ml
 • Hmotnost 1,57 kg
 • Vyrobeno v České republice
4.69 EUR
100%
Příjemná vůněPodlahu vyčistil dobře
Diskussion über: Deer Liquid Rejuvenator Zitronenmelisse Bodenreiniger auf Seifenbasis 1,35 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

15 % nebo více, avšak méně než 30 %: mýdlo, méně než 5 %: Parfém.

Dávkování: 20 ml prostředku na 5 litrů vody.
Jelen rejžák je vhodný: na dřevěné podlahy, kamenné a plastové.
Nehodí se: na voskované, leštěné a lakované podlahy.

Dávkování: půl víčka rejžáku na 10 litrů vody.

15 % nebo více, avšak méně než 30 %: mýdlo, méně než 5 %: Parfém.

5% nebo více, ale méně než 15% mýdla, méně než 5% Parfém, neiontové povrchově aktivní látky.

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ