>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Geschirrspülmittel  >  Pulver und Gele  >  Hirschgeschirrspülpulver 1,5 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Hirschgeschirrspülpulver 1,5 kg

-8%

Hirschgeschirrspülpulver 1,5 kg
Unser Preis
9.41 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.78 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
10.19 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 9.41 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005011
Der Strichcode EAN:8596422551005
Hersteller:Schicht s.r.o.
De Marke:Jelen®  (web)
Jelen®
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Myčka nám šetří čas i vodu, a podle Jelena musí šetřit i přírodu. Proto prášek obsahuje Tenzidy přírodního původu, které s mastnotami a nečistotou důrazně zatočí. Přitom k nádobí a myčce zůstávají šetrné a v přírodě se dobře odbourávají.

Eko prášek do myčky od značky Jelen je šetrný k životnímu prostředí, dobře myje a je vyroben v České republice. Jelen prášek do myčky obsahuje Tenzidy přírodního původu. Se špinavým a mastným nádobím si tak hravě poradí. Díky svému šetrnému a biologicky snadno odbouratelnému složení je tento eko prášek vhodný i pro domácí čističky odpadních vod. Uchovávejte v suchu.

  • S Tenzidy přírodního původu, které se v přírodě dobře odbourávají
  • Jelen do myčky skvěle myje
  • Vhodný i pro domácí čističky odpadních vod
  • Eko prášek do myčky nádobí Jelen je vyroben v České republice
  • Značka s tradicí šetrná k životnímu prostředí

Jelení prášek do myčky je vhodný i do domácích čističek odpadních vod.

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 %: neiontové Povrchově aktivní látky, Enzymy.

Prášek uchovávejte v suchu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
9.41 EUR
100%
- několik let jsem používala na mytí nádobí prášek Claro eco, nepodařilo se mi ho momentálně nikde sehnat, tak jsem zkusila prášek Jelen a zcela předčil má očekávání, mám s ním ještě lepší, a tedy zatím nejlepší zkušenost mezi ekologickými prášky na mytí nádobí- naprosto doporučuji
dobrá cenavýborně myječeský výrobekekologický
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Hirschgeschirrspülpulver 1,5 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Myčka nám šetří čas i vodu, a podle Jelena musí šetřit i přírodu. Proto prášek obsahuje Tenzidy přírodního původu, které s mastnotami a nečistotou důrazně zatočí. Přitom k nádobí a myčce zůstávají šetrné a v přírodě se dobře odbourávají.

Eko prášek do myčky od značky Jelen je šetrný k životnímu prostředí, dobře myje a je vyroben v České republice. Jelen prášek do myčky obsahuje Tenzidy přírodního původu. Se špinavým a mastným nádobím si tak hravě poradí. Díky svému šetrnému a biologicky snadno odbouratelnému složení je tento eko prášek vhodný i pro domácí čističky odpadních vod. Uchovávejte v suchu.

  • S Tenzidy přírodního původu, které se v přírodě dobře odbourávají
  • Jelen do myčky skvěle myje
  • Vhodný i pro domácí čističky odpadních vod
  • Eko prášek do myčky nádobí Jelen je vyroben v České republice
  • Značka s tradicí šetrná k životnímu prostředí

Jelení prášek do myčky je vhodný i do domácích čističek odpadních vod.

5 % nebo více, avšak méně než 15 %: bělicí činidla na bázi kyslíku, méně než 5 %: neiontové Povrchově aktivní látky, Enzymy.

Prášek uchovávejte v suchu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

9.41 EUR
100%
- několik let jsem používala na mytí nádobí prášek Claro eco, nepodařilo se mi ho momentálně nikde sehnat, tak jsem zkusila prášek Jelen a zcela předčil má očekávání, mám s ním ještě lepší, a tedy zatím nejlepší zkušenost mezi ekologickými prášky na mytí nádobí- naprosto doporučuji
dobrá cenavýborně myječeský výrobekekologický


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ