>  Wäscherei und Reinigung  >  Detergents  >  Reinigung  >  Abfälle und Klärgruben  >  Abflussreiniger  >  Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

pomocník na ucpané odpady

Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg
Unser Preis
1.78 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.23 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.01 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.78 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:01842
Hersteller:Labar s.r.o.
De Marke:Labar  (web)
Labar
Artikelbeschreibung

Hydroxid sodný v podobě bílých pevných granulí je vysoce účinným pomocníkem na ucpané odpady. Hydroxid sodný rozpouští organické usazeniny.

Vlastnosti:

- rozpouští organické usazeniny v sifonech a výlevkách
- slouží jako odmašťovadlo strojů
- v rozpuštěném stavu odstraňuje staré nátěry
- hydroxid sodný je velmi silná žíravina, proto dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obale!

Aplikace a parametry: Do výlevky nebo sifonu odpadu umyvadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 5 - 10 lžic (50 - 100gr) čističe odpadů, zalije 0,5 l horké vody a nechá se asi 20 - 30 minut působit. Poté se propláchne teplou vodou.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Při styku s kůží (nebo s vlasy). Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Bezpečnostní list

Technický list

Kundenrezensionen
1.78 EUR
100%
Doporucuji.
Silny ucinek,levna cena
1.78 EUR
100%
Na odpady opravdu účinný
1.78 EUR
80%
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
100%
S výrobkem jsem spokojen
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
80%
Za tu cenu slušné množství.Ve vlažné vodě žádná reakce, musí se použít horká.V účinnosti nevidím rozdíl proti Krtkovi.
Cena
Musí se použít horká voda, měl jsem obavy o WC mísu.
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
80%
funkční
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Hydroxid sodný v podobě bílých pevných granulí je vysoce účinným pomocníkem na ucpané odpady. Hydroxid sodný rozpouští organické usazeniny.

Vlastnosti:

- rozpouští organické usazeniny v sifonech a výlevkách
- slouží jako odmašťovadlo strojů
- v rozpuštěném stavu odstraňuje staré nátěry
- hydroxid sodný je velmi silná žíravina, proto dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obale!

Aplikace a parametry: Do výlevky nebo sifonu odpadu umyvadla, vany, WC, kanálku v podlaze se nasype 5 - 10 lžic (50 - 100gr) čističe odpadů, zalije 0,5 l horké vody a nechá se asi 20 - 30 minut působit. Poté se propláchne teplou vodou.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Při styku s kůží (nebo s vlasy). Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. Při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při expozici nebo necítíte-li se dobře Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení.

Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte vodou a mýdlem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

Bezpečnostní list

Technický list

1.78 EUR
100%
Doporucuji.
Silny ucinek,levna cena
1.78 EUR
100%
Na odpady opravdu účinný
1.78 EUR
80%
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
100%
S výrobkem jsem spokojen
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
80%
Za tu cenu slušné množství.Ve vlažné vodě žádná reakce, musí se použít horká.V účinnosti nevidím rozdíl proti Krtkovi.
Cena
Musí se použít horká voda, měl jsem obavy o WC mísu.
1.78 EUR
100%
1.78 EUR
80%
funkční
Diskussion über: Labar Hydroxid sodný louh čistič odpadů 1 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ