>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Geschirrspülen  >  Handwäsche  >  Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmine Scent Handgeschirrspülmittel 900 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmine Scent Handgeschirrspülmittel 900 ml

s vůní aloe vera a jasmínu

-2%

Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmine Scent Handgeschirrspülmittel 900 ml
Unser Preis
1.65 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.03 EUR (2%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.68 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.65 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2005736
Hersteller:Procter & Gamble
De Marke:Jar  (web)
Jar
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Jar prostředek na nádobí Aloe Vera & Pink Jasmin na mytí nádobí. Obsahuje čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám.
 
Nekompromisní k mastnotě. Šetrný k Vašim rukám. Snadno se aplikuje na houbičku, není nutné používat velké množství výrobku a tím je mytí nádobí ekonomické. S vůní Aloe Vera a Jasmínu.
 
2v1: účinný na mastnotu a šetrný k vašim rukám. Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Sensitive má čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám. Dostupný v různých velikostech.
 
- 2v1: tvrdý k mastnotě, šetrný k rukám
- účinné složení Jaru si poradí s mastnotou a vše budete mít bez námahy čisté
- vysoce koncentrovaný, takže jedna jediná kapka vydrží dlouho a umyje spoustu nádobí
- účinné odstraňování mastnoty, spousta aktivní a dlouhotrvající pěny
 
Skladujte při pokojové teplotě.
 
 
Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmine Scent Handgeschirrspülmittel 900 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel
Jar prostředek na nádobí Aloe Vera & Pink Jasmin na mytí nádobí. Obsahuje čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám.
 
Nekompromisní k mastnotě. Šetrný k Vašim rukám. Snadno se aplikuje na houbičku, není nutné používat velké množství výrobku a tím je mytí nádobí ekonomické. S vůní Aloe Vera a Jasmínu.
 
2v1: účinný na mastnotu a šetrný k vašim rukám. Tekutý prostředek na mytí nádobí Jar Sensitive má čisticí účinky, na které se můžete vždy spolehnout. Jedna jediná kapka vydrží opravdu hodně dlouho, takže nakonec ušetříte. Ať už se jedná o talíře a skleničky nebo hrnce a pánve – na výzvě nezáleží. Jar Sensitive je tvrdý k mastnotě a šetrný k rukám. Dostupný v různých velikostech.
 
- 2v1: tvrdý k mastnotě, šetrný k rukám
- účinné složení Jaru si poradí s mastnotou a vše budete mít bez námahy čisté
- vysoce koncentrovaný, takže jedna jediná kapka vydrží dlouho a umyje spoustu nádobí
- účinné odstraňování mastnoty, spousta aktivní a dlouhotrvající pěny
 
Skladujte při pokojové teplotě.
 
 
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Jar Sensitive Aloe Vera & Pink Jasmine Scent Handgeschirrspülmittel 900 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

5-15% Aniontové Povrchově Aktivní Látky, <5% Neiontové Povrchově Aktivní Látky, Benzisothiazolinone, PhenoxyEthanol, Parfémy, Hexyl Cinnamal, Linalool.

Skladujte při pokojové teplotě.
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ