>  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Waschmittel  >  Lose  >  Deer Soap Waschpulver Box 60 Dosen 3 kg
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Deer Soap Waschpulver Box 60 Dosen 3 kg

Jedinečný, ekologický a vhodný pro alergiky.

-9%

Deer Soap Waschpulver Box 60 Dosen 3 kg
Unser Preis
7.99 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.76 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
8.75 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 7.99 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1701150
Hersteller:Schicht s.r.o.
De Marke:Jelen  (web)
Jelen
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Jedinečný přípravek vyrobený z mýdla a z přírodních surovin a bez syntetických látek (tenzidů a saponátů) nemá na českém trhu obdoby. Také tento jelen je ekologický a vhodný pro alergiky. Osvědčená receptura zaručí úspěch při každém ručním praní.

 • mýdlový prací prášek jedinečný přípravek vyrobený z klasického mýdla z  přírodních surovin a bez syntetických látek (tenzidů a saponátů)
 • nemá na českém trhu obdoby
 • je ekologický a vhodný pro alergiky
 • osvědčená receptura zaručí úspěch při každém ručním praní
 • vhodný pro děti do 3 let.
 • obsahuje výhradně přírodní látky, které se ve vodě rychle, úplně a přirozeně ekologicky rozkládají.
 • neobsahuje žádné syntetické látky, Alergenní Parfemace, umělá barviva, bělidla ani Fosfát, zato vysoký podíl pravého mýdla vyrobeného z  tuků.
 • léta prověřila, že je Jelen spolehlivým pomocníkem na neJodolnější špínu a  skvrny, třeba z Třešní nebo čokolády, kterou děti pokoutně pojídají v peřinách. 
 • jelen dobře vypere barevné i bílé prádlo. Vystačí na 60 praček.
Kundenrezensionen
7.99 EUR
100%
K prádlu šetrný, krásně voní, žádné alergie, prádlo čistépoužívám mnoho let i máchadlo Jelen
7.99 EUR
90%
Vypere uspokojivě
7.99 EUR
100%
Příjemná vůněnedráždí pokožkuprádlo čisťounké
7.99 EUR
100%
Peru s ním už rok a jsem velmi spokojená.
7.99 EUR
100%
Prací schopnosti se vyrovnají běžným práškůmVyprané prádlo jemně voníKupuji ho, protože je ekologický
Uvítala bych možnost koupit větší balení.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Deer Soap Waschpulver Box 60 Dosen 3 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Jedinečný přípravek vyrobený z mýdla a z přírodních surovin a bez syntetických látek (tenzidů a saponátů) nemá na českém trhu obdoby. Také tento jelen je ekologický a vhodný pro alergiky. Osvědčená receptura zaručí úspěch při každém ručním praní.

 • mýdlový prací prášek jedinečný přípravek vyrobený z klasického mýdla z  přírodních surovin a bez syntetických látek (tenzidů a saponátů)
 • nemá na českém trhu obdoby
 • je ekologický a vhodný pro alergiky
 • osvědčená receptura zaručí úspěch při každém ručním praní
 • vhodný pro děti do 3 let.
 • obsahuje výhradně přírodní látky, které se ve vodě rychle, úplně a přirozeně ekologicky rozkládají.
 • neobsahuje žádné syntetické látky, Alergenní Parfemace, umělá barviva, bělidla ani Fosfát, zato vysoký podíl pravého mýdla vyrobeného z  tuků.
 • léta prověřila, že je Jelen spolehlivým pomocníkem na neJodolnější špínu a  skvrny, třeba z Třešní nebo čokolády, kterou děti pokoutně pojídají v peřinách. 
 • jelen dobře vypere barevné i bílé prádlo. Vystačí na 60 praček.
7.99 EUR
100%
K prádlu šetrný, krásně voní, žádné alergie, prádlo čistépoužívám mnoho let i máchadlo Jelen
7.99 EUR
90%
Vypere uspokojivě
7.99 EUR
100%
Příjemná vůněnedráždí pokožkuprádlo čisťounké
7.99 EUR
100%
Peru s ním už rok a jsem velmi spokojená.
7.99 EUR
100%
Prací schopnosti se vyrovnají běžným práškůmVyprané prádlo jemně voníKupuji ho, protože je ekologický
Uvítala bych možnost koupit větší balení.
Diskussion über: Deer Soap Waschpulver Box 60 Dosen 3 kg

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

60 pracích dávek s vysokou prací účinností, prokázanou nezávislým testem. Šetří přírodu, prádlo i pokožku. Snášenlivost testována Státním zdravotním ústavem. Dávkování: 70g na 10L vody tvrdosti 0-20°dH. (= 1/3 dávkovací nádobky) 3kg (obsah balení) na 20 praní. Vyšší dávkování je nevhodné. 

15% nebo více, avšak méně, než 30% mýdlo, 5% nebo více, avšak méně než 15% aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, bělicí činidla na bázi kyslíku. 

Pokyny pro bezpečné nakládání a předlékařskou pomoc. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití: Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. 

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ