>  A Kumatox®
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben
CO JE DERATIZACE? je to soubor opatření, vedoucí k hubení nebo omezování výskytu škodlivých hlodavců žijících trvale nebo přechodně v lidských sídlech. Ochranná a ohnisková deratizace se provádí v prvé řadě za účelem ochrany lidského zdraví, teprve na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci působí. Ochranná a ohnisková deratizace je zdravotnicko-epidemiologickým opatřením, jehož účelem je zabránit vzniku a šíření infekčních nemocí lidí, které hlodavci přenáší, jako např. Weilovy žloutenky (může být smrtelná), salmonelóz, onemocnění Sodoku (onemocnění z krysího kousnutí), myšího tyfu, Q - horečky, tuberkulózy, krysí skvrnivky, tularemie, a spousty dalších vážných a smrtelných onemocnění. Deratizační prostředky jsou vysoce účinné přípravky k hubení škodlivých hlodavců – potkanů, krys a myší domácích. Jako účinná látka je používán WARFARIN a nyní i BRODIFACUM. Přípravky jsou dodávány ve dvou formách – práškové a granulované. HISTORIE: Potkani a krysy provázeli člověka už od dob dávných, žili v jeho obydlích a svými nemocemi měli za následek mnohé světové epidemie, kdy celé národy podléhaly ničivým nemocem, jako například mor.V Evropě se už ve starověku vyskytovaly profese , které dokázaly odchytávat a likvidovat škodlivé hlodavce. U nás pocházejí první zmínky o „deratizátorech“ ze 14. století. V nastávajících dobách tito krysaři, jak se jim říkalo, své profese zdokonalovali. Nerozlučnými pomocníky jim byli speciálně vycvičení malí a obratní pejsci, kteří dokázali s přehledem odchytávat potkany a krysy. Samozřejmě byli tito lidé velice váženými a byli všude vítáni a také dobře placeni. DNES V dnešní době se používají velice moderní a účinné metody a přípravky šetrné k životnímu prostředí a vysoce bezpečné pro lidi i zvířata. Lidé zabývající se touto profesí procházejí mnohými odbornými kurzy a školeními od hygieniků, kde na příslušných okresních stanicích skládají zkoušky ze zákona č. 258 1998 Sb. povinné), nutné k výkonu své náročné profese. Dnešní deratizátor musí být odborně vybaven a vyškolen, aby zvládl nároky dnešní doby, dokázal zlikvidovat škodlivé hlodavce v obydlích, provozovnách a dokonce i v celých městech. Svou profesí tak chrání životy lidí před výskytem onemocnění a vzniku a šíření epidemií. Samozřejmě, že v domácnostech a na chatách a chalupách si s dnešními moderními přípravky může poradit člověk sám. Když se bude držet přesně návodu, je hubení hlodavců bezpečné a jednoduché.
Parameter-Suche:
Ordnen nach
Anzahl
Es wurden keine Artikel gefunden
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ