Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Hobby & Garten  >  Technische Apotheke  >  Schwimmbäder, Teiche, Whirlpools  >  PH-Regulierung  >  Labar Schwefelsäure 15% technisch, zur Reinigung und Einstellung des pH-Wertes des Pools 1000 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Labar Schwefelsäure 15% technisch, zur Reinigung und Einstellung des pH-Wertes des Pools 1000 g

-4%

Labar Schwefelsäure 15% technisch, zur Reinigung und Einstellung des pH-Wertes des Pools 1000 g
Unser Preis
1.71 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.08 EUR (4%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.79 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.71 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2100452
Der Strichcode EAN:8594027226250
Hersteller:Labar s.r.o.
De Marke:Labar  (web)
Labar
Artikelbeschreibung
Korozivní/žíravé:Korozivní/žíravé

Kyselina Sírová 15%

  • technická
  • pro čištění a úpravu pH bazénu
  • H₂SO₄

Čištění odpadů:
nalijeme opatrně do výlevky/plastová/a necháme působit přes noc a ráno propláchneme/kovy působením kyseliny sírové degradují - použít na plastové odpady atd.

Bazén:
pH udržuje v rozmezí 6,7-7,0-měříme 1x týdně.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Číslo CAS: 7664-93-9 Kyselina Sírová 15%
Číslo ES: 231-639-5
Indexové číslo: 016-020-00-8

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy: veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Labar Schwefelsäure 15% technisch, zur Reinigung und Einstellung des pH-Wertes des Pools 1000 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Kyselina Sírová 15%

  • technická
  • pro čištění a úpravu pH bazénu
  • H₂SO₄

Čištění odpadů:
nalijeme opatrně do výlevky/plastová/a necháme působit přes noc a ráno propláchneme/kovy působením kyseliny sírové degradují - použít na plastové odpady atd.

Bazén:
pH udržuje v rozmezí 6,7-7,0-měříme 1x týdně.

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Číslo CAS: 7664-93-9 Kyselina Sírová 15%
Číslo ES: 231-639-5
Indexové číslo: 016-020-00-8

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy: veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

Korozivní/žíravé

Nebezpečí
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte… Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním obalu. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ