Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Wäsche  >  Weichspüler  >  Laguna Eleganter konzentrierter Weichspüler 28 Dosen 1 l
ausverkauft

Laguna Eleganter konzentrierter Weichspüler 28 Dosen 1 l

na všechny typy prádla

-7%

Laguna Eleganter konzentrierter Weichspüler 28 Dosen 1 l
Unser Preis
1.93 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.15 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.08 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.93 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1901058
Der Strichcode EAN:8594004376688
Hersteller:Zenit, spol. s.r.o.
De Marke:Zenit Laguna  (web)
Zenit Laguna
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Koncentrovaný avivážní prostředek s dlouhotrvající harmonickou vůní květů růží doplněnou dřevitými nótami.

 • bez Silikonů a zahušťovadel
 • dodá Vašemu prádlu měkkost a hebkost
 • antistatický účinek
 • odstraňuje přilnavost a elektrizování
 • chrání a ošetřuje vlákna textilií
 • výrazně usnadňuje žehlení

Kationtové Povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15%, parfém, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Limonene, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, voda.
Obsahuje Methychloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Skladujte při teplotě od +5°C do +25 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.  Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.93 EUR
50%
Čekala jsem silnější vůni.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Laguna Eleganter konzentrierter Weichspüler 28 Dosen 1 l

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Koncentrovaný avivážní prostředek s dlouhotrvající harmonickou vůní květů růží doplněnou dřevitými nótami.

 • bez Silikonů a zahušťovadel
 • dodá Vašemu prádlu měkkost a hebkost
 • antistatický účinek
 • odstraňuje přilnavost a elektrizování
 • chrání a ošetřuje vlákna textilií
 • výrazně usnadňuje žehlení

Kationtové Povrchově aktivní látky 5% nebo více, avšak méně než 15%, parfém, Butylphenyl methylpropional, Coumarin, Limonene, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, voda.
Obsahuje Methychloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Skladujte při teplotě od +5°C do +25 °C.

Uchovávejte mimo dosah dětí.  Může vyvolat alergickou reakci.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.93 EUR
50%
Čekala jsem silnější vůni.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ