Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Larrin Green Wave Flüssiger Soda sanfter Mehrzweckreiniger für Flecken, Gerüche, Fett und gebackene Rückstände 1000 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Larrin Green Wave Flüssiger Soda sanfter Mehrzweckreiniger für Flecken, Gerüche, Fett und gebackene Rückstände 1000 ml

návrat k přírodě, tradiční mycí přípravek našich babiček

-7%

Larrin Green Wave Flüssiger Soda sanfter Mehrzweckreiniger für Flecken, Gerüche, Fett und gebackene Rückstände 1000 ml
Unser Preis
1.59 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.12 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.71 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   10-20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.59 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1908425
Der Strichcode EAN:8595000914638
Hersteller:Styl, chemické výrobní družstvo
De Marke:Styl Green Wave  (web)
Styl Green Wave
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Víceúčelový čisticí prostředek na skvrny, zápach, mastnotu a připečené zbytky.

 • tradiční mycí přípravek našich babiček
 • snadno rozložitelný na neškodné látky
 • šetrný k čističkám odpadních vod
 • Tekutá soda 100 ml
 • Mastné a připečené zbytky potravin z hrnců, pánví, fritéz apod. odstraníte horkým roztokem Sody, případně povařte.
 • Horkým roztokem Sody odstraníte pachy z potravin z lednice, mikrovlnné trouby, sporáku, nádob od Mléka, termosky, dřevěného prkénka atd.
 • Ucpané nebo páchnoucí odtoky propláchněte horkým roztokem.
 • Silně znečištěné prádlo od mastných skvrn, od krve apod. ponořte do studeného roztoku Sody a ponechejte delší dobu působit, nejlépe přes noc.
 • Vyperte obvyklým způsobem.

Dodržujte pokyny výrobce čištěného předmětu. Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě, v případě pochybností přípravkem nečistěte. Nepoužívejte na povrchy citlivé k působení alkálií, např. hliník, lakované dřevěné předměty, vlnu, hedvábí, jemné textilní materiály.

Dávkování
40 ml přípravku na 1 l vody, při silném znečištění použijte přípravek neředěný. Po použití důkladně opláchněte nebo otřete.

Způsobuje vážní pozdráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
1.59 EUR
100%
Hlavní výhoda, že je soda tekutá.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Larrin Green Wave Flüssiger Soda sanfter Mehrzweckreiniger für Flecken, Gerüche, Fett und gebackene Rückstände 1000 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Víceúčelový čisticí prostředek na skvrny, zápach, mastnotu a připečené zbytky.

 • tradiční mycí přípravek našich babiček
 • snadno rozložitelný na neškodné látky
 • šetrný k čističkám odpadních vod
 • Tekutá soda 100 ml
 • Mastné a připečené zbytky potravin z hrnců, pánví, fritéz apod. odstraníte horkým roztokem Sody, případně povařte.
 • Horkým roztokem Sody odstraníte pachy z potravin z lednice, mikrovlnné trouby, sporáku, nádob od Mléka, termosky, dřevěného prkénka atd.
 • Ucpané nebo páchnoucí odtoky propláchněte horkým roztokem.
 • Silně znečištěné prádlo od mastných skvrn, od krve apod. ponořte do studeného roztoku Sody a ponechejte delší dobu působit, nejlépe přes noc.
 • Vyperte obvyklým způsobem.

Dodržujte pokyny výrobce čištěného předmětu. Před prvním použitím vždy vyzkoušejte účinek přípravku na málo viditelném místě, v případě pochybností přípravkem nečistěte. Nepoužívejte na povrchy citlivé k působení alkálií, např. hliník, lakované dřevěné předměty, vlnu, hedvábí, jemné textilní materiály.

Dávkování
40 ml přípravku na 1 l vody, při silném znečištění použijte přípravek neředěný. Po použití důkladně opláchněte nebo otřete.

Způsobuje vážní pozdráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v souladu s předpisy.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

1.59 EUR
100%
Hlavní výhoda, že je soda tekutá.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ