DNES MÁME NAROZENINY - DOPRAVA ZDARMA OD 300 KČ / 12 EUR do 30 kg
  >  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Klebstoffe, Dichtstoffe, Silicone  >  Klebstoffe  >  Sekunden  >  Loctite Super Bond Power Universal Gel Sofortkleber 2 g 1 Stück
ausverkauft

Loctite Super Bond Power Universal Gel Sofortkleber 2 g 1 Stück

-9%

Loctite Super Bond Power Universal Gel Sofortkleber 2 g 1 Stück
Unser Preis
1.61 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.16 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.77 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.61 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:37248
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Loctite®  (web)
Loctite®
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu.

 • Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů.
 • Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže.
 • Díky gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný také k aplikaci na svislé plochy.
 • Spoj je několik sekund korigovatelný.
 • Kvalitní lepidlo za příznivou cenu.

Příklady použití: rozbitá keramická váza

 1. Lepené povrchy musí být čisté, suché a přesně do sebe zapadat.
 2. Jemně vytlačte lepidlo na jeden z lepených povrchů. Jedna kapka stačí.
 3. Přitlačte k sobě oba lepené díly a držte, dokud nejsou pevně spojeny.
 4. použití otřete dávkovací hrot hadříkem. Uložte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.
 5. Špendlíkový uzávěr zabraňuje ucpávání hrotu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Loctite Super Bond Power Universal Gel Sofortkleber 2 g 1 Stück

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu.

 • Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva a kovů.
 • Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže.
 • Díky gelové konzistenci nestéká a nekape, proto je vhodný také k aplikaci na svislé plochy.
 • Spoj je několik sekund korigovatelný.
 • Kvalitní lepidlo za příznivou cenu.

Příklady použití: rozbitá keramická váza

 1. Lepené povrchy musí být čisté, suché a přesně do sebe zapadat.
 2. Jemně vytlačte lepidlo na jeden z lepených povrchů. Jedna kapka stačí.
 3. Přitlačte k sobě oba lepené díly a držte, dokud nejsou pevně spojeny.
 4. použití otřete dávkovací hrot hadříkem. Uložte ve svislé poloze na chladném a suchém místě.
 5. Špendlíkový uzávěr zabraňuje ucpávání hrotu.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ