>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Universalreiniger  >  Lysoform Universal Desinfektionsreiniger Spray 500 ml
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Lysoform Universal Desinfektionsreiniger Spray 500 ml

odstraňuje až 99,9% bakterií, kvasinkové houby a viry

-6%

Lysoform Universal Desinfektionsreiniger Spray 500 ml
Unser Preis
4.02 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.26 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
4.28 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 4.02 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2007832
Hersteller:Schwarzkopf & Henkel, Germany
De Marke:Lysoform  (web)
Lysoform
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví
Lysoform univerzální dezinfekce ve spreji odstraňuje až 99,9% Bakterií, kvasinkové houby a Viry*, působí proti vodnímu kameni, nečistotám a  zbytkům mýdla a zanechává příjemnou svěží vůni.
 
*Virucidní účinnost proti obaleným Virům (bovinní virová diarrhea (BVDV), virus vakcinie (VACV), virus chřipky A).

<5% neiontové Povrchově aktivní látky. Dále obsahuje: Parfémy (Limonene), Dezinfekční prostředky. Účinné látky: Kyselina mravenčí 1 g/100 g, alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g/ 100 g.

Nepoužívejte na mramorové a vápencové povrchy, ozdobné dlaždice, hliník a povrchy citlivé na kyseliny. Nejprve vyzkoušejte na málo viditelném místě.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Lysoform Universal Desinfektionsreiniger Spray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel
Lysoform univerzální dezinfekce ve spreji odstraňuje až 99,9% Bakterií, kvasinkové houby a Viry*, působí proti vodnímu kameni, nečistotám a  zbytkům mýdla a zanechává příjemnou svěží vůni.
 
*Virucidní účinnost proti obaleným Virům (bovinní virová diarrhea (BVDV), virus vakcinie (VACV), virus chřipky A).

<5% neiontové Povrchově aktivní látky. Dále obsahuje: Parfémy (Limonene), Dezinfekční prostředky. Účinné látky: Kyselina mravenčí 1 g/100 g, alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,5 g/ 100 g.

Nepoužívejte na mramorové a vápencové povrchy, ozdobné dlaždice, hliník a povrchy citlivé na kyseliny. Nejprve vyzkoušejte na málo viditelném místě.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Lysoform Universal Desinfektionsreiniger Spray 500 ml

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ