>  Kosmetika  >  Haar  >  Haarfärben und Färben  >  Bleichmittel, Highlights  >  Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g

výraznější, bezprašný

-9%

Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g
Unser Preis
1.22 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.12 EUR (9%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.34 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   1-5 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.22 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2002940
Hersteller:Korea
De Marke:Absolute® Cosmetics 
Absolute® Cosmetics
Artikelbeschreibung

Rychlý zesvětlovací prášek.

- jemnější
- s regenerátorem
- zůstává vlhký

Návod k použití: Na vybrané pramínky vlasů naneste melír smíchaný s Peroxidem (1:2).

Pro správný stupeň zesvětlení postupujte podle tabulky:

3 stupně zesvětlení - 6% peroxid - cca 20 minut
4 stupně zesvětlení - 9% peroxid - cca 25 minut
6 stupňů zesvětlení - 12% peroxid - cca 35 minut

Upozornění: Při aplikaci používejte ochranné rukavice. Udržujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí vyhledejte lékaře.

Nebezpečí. Obsahuje peroxodisíran draselný, peroxodiSíran amonný, peroxodiSíran sodný a metaKřemičitan disodný.

Může zesílit požár, oxidant. Může být korozivní pro kovy. Zdravý škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky Alergie či astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Při vdechnutí přeneste osoba na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte. Vyjměte kontaktní čočky. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Rychlý zesvětlovací prášek.

- jemnější
- s regenerátorem
- zůstává vlhký

Návod k použití: Na vybrané pramínky vlasů naneste melír smíchaný s Peroxidem (1:2).

Pro správný stupeň zesvětlení postupujte podle tabulky:

3 stupně zesvětlení - 6% peroxid - cca 20 minut
4 stupně zesvětlení - 9% peroxid - cca 25 minut
6 stupňů zesvětlení - 12% peroxid - cca 35 minut

Upozornění: Při aplikaci používejte ochranné rukavice. Udržujte mimo dosah dětí. Při zasažení očí vyhledejte lékaře.

Nebezpečí. Obsahuje peroxodisíran draselný, peroxodiSíran amonný, peroxodiSíran sodný a metaKřemičitan disodný.

Může zesílit požár, oxidant. Může být korozivní pro kovy. Zdravý škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Při vdechování může vyvolat příznaky Alergie či astmatu nebo dýchací potíže. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. Při vdechnutí přeneste osoba na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte. Vyjměte kontaktní čočky. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Absolute Cosmetics Der Natural Highlighter Haartasche 20 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ