>  A mp-pharma
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Filozofie společnosti mp-pharma:
Lidské chování je utvářeno a ovlivňováno celou řadou vlivů. Je možné je rozdělit na vlivy vnější (okolní prostředí ve kterém jedinec vyrůstá a žije) a vlivy vnitřní (genetická výbava, predispozice, které je možné vnímat jako fyzické a psychické projevy jedince).

- Tyto vlivy pak dohromady předurčují chování a rovnováhu jedince. Je tedy patrné, že každý z nás je nedílnou součástí svého okolí, tedy i přírody, která nás denně ovlivňuje, a má tak i vliv na rovnováhu našeho já, našeho nitra.

- Tak tomu vždy bylo, je a zřejmě, pokud se nic zvláštního nestane, i bude. A i když se naše civilizace evidentně vyvíjí v těsném vztahu s přírodou již pěknou řadu let, jsou v posledních desetiletích postoje člověka k přírodě stále častěji přehodnocovány.

- V souvislosti s výskytem různých chorob (civilizační choroby, rakovina,...), znečištěním životního prostředí či klimatickými změnami (globální oteplování). Na tomto základě pak vznikly a stále vznikají i nové léčebné přístupy, postupy, které bychom mohli souhrnně označit jako pomoc z přírody, přírodní léčbu.

A protože i my, lidé z mp-pharma s.r.o. si uvědomujeme, jak je dnešní doba uspěchaná, jaká přináší negativa, přicházíme na trh s tím, abychom podpořili posun vztahu člověk-příroda směrem k vzájemné symbióze, prospěchu.

Postupně tak budeme přicházet na trh s preparáty, které budou představovat pomoc z přírody, tedy s preparáty jejichž základem budou přírodní látky (silice z rostlin, extrakty z různých částí rostlin, bioprodukty...).

Parameter-Suche:
Ordnen nach
Anzahl
Es wurden keine Artikel gefunden
NEWSLETTER


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ