>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Nagetiere bekämpfen - Rodentizide  >  Schädlingsbekämpfung, Gifte  >  Norat G zum Abtöten von Mäusen, Ratten und Ratten 100 g
ausverkauft

Norat G zum Abtöten von Mäusen, Ratten und Ratten 100 g

Vysoce účinná granulovaná nástraha, dlouhodobě vyráběna v tuzemsku a to již od roku 2004!

-6%

Norat G zum Abtöten von Mäusen, Ratten und Ratten 100 g
Unser Preis
1.2 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.07 EUR (6%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.27 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.20 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:03230
Hersteller:TransChem Professional BV, Holandsko
De Marke:Norat  (web)
Norat
Artikelbeschreibung

Norat je vysoce účinná granulovaná požerová nástraha pro hubení potkana, krysy a myši domácí v uzavřených objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Hubí všechny hlodavce jednorázovým příjmem při nízké aplikační dávce.

Návod na použití: Nástrahy se vykládají na místa největšího výskytu hlodavců do děr, nor a skrýší podél stezek a jiná místa nejvíce navštěvovaná hlodavci. Mimo takto přirozeně chráněná místa se musí používat jedové staničky (např. uzavřené bedničky s vhodnými otvory, drenážní trubky apod.), do kterých vkládáme granule tak, aby byl zamezen styk nástrahy s necílovými organismy (zejména děti a domácí zvířata). Zásada je větší množství malých hromádek nebo větší počet jedových staniček než naopak. 
Nástrahy doplňujeme vždy za 8-10 dnů, a to tak dlouho, pokud trvá odběr.
Po ukončení akce je nutné odstranit zbytky nástrah. Zbytky se zpětně použijí ke kladení nástrah. Uhynulá zvířata se zakopají na vyhrazeném místě.

Mechanismus účinku: Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití se snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již po jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinek. Přípravek je hlodavci velmi dobře přijímán. Úhyn nastává mezi 3-10 dnem po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání nástrah plýtváním. 

Dávkování:
Likvidace potkanů a krys: 20-80 g nástrahy na 100 m2
10-15 granulí na několik míst
Likvidace myši domácí: 5-25 g nástrahy na 100 m2
3-5 granulí na několik míst 

Skladování: V původních neporušených obalech na bezpečném místě odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až +40°C. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte pouze v původním obalu.

První pomoc: Při náhodném požití: vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut od požití. Při zasažení očí prachem: vymývat 5-10 minut proudem čisté vody. Při zasažení pokožky: důkladně omýt postižené místo vodou a mýdlem. Při nadýchání prachu: přerušit práci nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se. Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci.

Pozor!
Rodenticidní přípravek k hubení škodlivých hlodavců! Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Nevykládejte na místa snadno dosažitelná pro domácí zvířata! Přípravek se vykládá pouze do jedových staniček nebo drenážních trubek a ostatních krytých míst, aby nedocházelo k ohrožení necílových živočichů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí! Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu použití! 

Norat granulovaná nástraha je tvořena ze směsi cereálií, proteinů a tuku s přidáním dochucovadel, která zvyšují její konzumaci (palatabilitu). Nástraha představuje velice dobře vyváženou, nicméně však pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je zvláště výhodná pro použití v místech, kde se škodliví hlodavci živí granulovanými krmivy. NORAT granule jsou vyráběny v tuzemsku a i pro vývoz pod názvem Vertox do Velké Británie, Polska a i do zámoří.

Zásady při aplikaci nástrah:

Nejoptimálnější formou vykládání nástrah je tzv. "pulzační metoda", která spočívá v tom, že se vykládá malé množství granulí na mnoho míst. Nástrahy aplikujeme v rukavicích, abychom svým potem nesnížili jejich atraktivnost pro hlodavce.

Balení:

  • 10 kg soudek pro profesionální použití
  • 4 kg soudek pro profesionálná použití
  • 5 x 50g krabička pro malospotřebitele (24 krabiček v 1 přepravním kartónu)
  • 2 x 50g krabička pro malospotřebitele (48 krabiček v 1 přepravním kartónu)
Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Norat G zum Abtöten von Mäusen, Ratten und Ratten 100 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Norat je vysoce účinná granulovaná požerová nástraha pro hubení potkana, krysy a myši domácí v uzavřených objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Hubí všechny hlodavce jednorázovým příjmem při nízké aplikační dávce.

Návod na použití: Nástrahy se vykládají na místa největšího výskytu hlodavců do děr, nor a skrýší podél stezek a jiná místa nejvíce navštěvovaná hlodavci. Mimo takto přirozeně chráněná místa se musí používat jedové staničky (např. uzavřené bedničky s vhodnými otvory, drenážní trubky apod.), do kterých vkládáme granule tak, aby byl zamezen styk nástrahy s necílovými organismy (zejména děti a domácí zvířata). Zásada je větší množství malých hromádek nebo větší počet jedových staniček než naopak. 
Nástrahy doplňujeme vždy za 8-10 dnů, a to tak dlouho, pokud trvá odběr.
Po ukončení akce je nutné odstranit zbytky nástrah. Zbytky se zpětně použijí ke kladení nástrah. Uhynulá zvířata se zakopají na vyhrazeném místě.

Mechanismus účinku: Brodifacoum patří mezi antikoagulační jedy. Po požití se snižuje srážlivost krve a zvyšuje prostupnost krevních cest a zasažený organismus hyne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již po jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinek. Přípravek je hlodavci velmi dobře přijímán. Úhyn nastává mezi 3-10 dnem po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání nástrah plýtváním. 

Dávkování:
Likvidace potkanů a krys: 20-80 g nástrahy na 100 m2
10-15 granulí na několik míst
Likvidace myši domácí: 5-25 g nástrahy na 100 m2
3-5 granulí na několik míst 

Skladování: V původních neporušených obalech na bezpečném místě odděleně od potravin, krmiv, hnojiv a různých aromatických látek včetně pesticidů, aby nástrahy nepřejaly zápach, čímž by mohly ztratit svoji atraktivitu pro hlodavce.

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až +40°C. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Uchovávejte pouze v původním obalu.

První pomoc: Při náhodném požití: vypít 0,5 l vlažné vody s 10 tabletami medicinálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdéle do 10 minut od požití. Při zasažení očí prachem: vymývat 5-10 minut proudem čisté vody. Při zasažení pokožky: důkladně omýt postižené místo vodou a mýdlem. Při nadýchání prachu: přerušit práci nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se. Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci.

Pozor!
Rodenticidní přípravek k hubení škodlivých hlodavců! Přípravek obsahuje vysoce toxický antikoagulant brodifacoum! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Nevykládejte na místa snadno dosažitelná pro domácí zvířata! Přípravek se vykládá pouze do jedových staniček nebo drenážních trubek a ostatních krytých míst, aby nedocházelo k ohrožení necílových živočichů. Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí! Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu použití! 

Norat granulovaná nástraha je tvořena ze směsi cereálií, proteinů a tuku s přidáním dochucovadel, která zvyšují její konzumaci (palatabilitu). Nástraha představuje velice dobře vyváženou, nicméně však pro hlodavce vysoce toxickou potravu, která je zvláště výhodná pro použití v místech, kde se škodliví hlodavci živí granulovanými krmivy. NORAT granule jsou vyráběny v tuzemsku a i pro vývoz pod názvem Vertox do Velké Británie, Polska a i do zámoří.

Zásady při aplikaci nástrah:

Nejoptimálnější formou vykládání nástrah je tzv. "pulzační metoda", která spočívá v tom, že se vykládá malé množství granulí na mnoho míst. Nástrahy aplikujeme v rukavicích, abychom svým potem nesnížili jejich atraktivnost pro hlodavce.

Balení:

  • 10 kg soudek pro profesionální použití
  • 4 kg soudek pro profesionálná použití
  • 5 x 50g krabička pro malospotřebitele (24 krabiček v 1 přepravním kartónu)
  • 2 x 50g krabička pro malospotřebitele (48 krabiček v 1 přepravním kartónu)
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Norat G zum Abtöten von Mäusen, Ratten und Ratten 100 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ