>  Hobby & Garten  >  Stavebniny  >  Farbentferner  >  Labar Spülfreier Cutter 500 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Labar Spülfreier Cutter 500 g

dokonalá přilnavost nátěru, účinné odstranění koroze, fosfatizační účinek

-7%

Labar Spülfreier Cutter 500 g
Unser Preis
1.98 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.15 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.13 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.98 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1801731
Hersteller:Labar s.r.o.
De Marke:Labar  (web)
Labar
Artikel- Varianten
Mehr auflisten
Artikelbeschreibung

Dokonalá přilnavost nátěru. Účinné odstranění koroze. Fosfatizační účinek.

Odrezovač bezoplachový se používá k odrezení předmětů či jeho slitin. Plocha určená k odrezení se mechanicky očistí od hrubých částí rzi a nečistot (špachtlí, drátěným kartáčem...). Poté naneseme vrstvu odrezovače a to buď máčením, natíráním nebo stříkáním. Při již silné korozi můžeme postup 1-2x opakovat a při namáčení necháme předmět v odrezovači cca 5 minut. Po dokonalém proschnutí se na povrchu kovu vytvoří vrstvička, které podklad dočasně chránění před další korozí. Před samotnou povrchovou úpravou nejprve setřete vzniklým bílý prášek suchým hadrem a bez opalchování pak naneseme obvyklé nátěrové hmoty, např. V2000 od firmy Labar s.r.o.

Vydatnost: 1 000 gramů vystačí na cca 20-40 m2.

Skladování: skladovat v původním obalu při teplotě 10-30°C.

Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu. Nepotřebné zbytky odevzdejte do sběru nebezpečných odpadů, prázdný obal po vypláchnutí možno recyklovat do sběru. Obal nevhazovat do ohně.

Obsahuje kyselinu Fosforečnou (ES 231-633-2).

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňtě před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohně, a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Technický list

Bezpečnostní list

Labar Odrezovač bezoplachový 500 g

Kundenrezensionen
1.98 EUR
80%
Zatím nevyzkoušeno.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Labar Spülfreier Cutter 500 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Dokonalá přilnavost nátěru. Účinné odstranění koroze. Fosfatizační účinek.

Odrezovač bezoplachový se používá k odrezení předmětů či jeho slitin. Plocha určená k odrezení se mechanicky očistí od hrubých částí rzi a nečistot (špachtlí, drátěným kartáčem...). Poté naneseme vrstvu odrezovače a to buď máčením, natíráním nebo stříkáním. Při již silné korozi můžeme postup 1-2x opakovat a při namáčení necháme předmět v odrezovači cca 5 minut. Po dokonalém proschnutí se na povrchu kovu vytvoří vrstvička, které podklad dočasně chránění před další korozí. Před samotnou povrchovou úpravou nejprve setřete vzniklým bílý prášek suchým hadrem a bez opalchování pak naneseme obvyklé nátěrové hmoty, např. V2000 od firmy Labar s.r.o.

Vydatnost: 1 000 gramů vystačí na cca 20-40 m2.

Skladování: skladovat v původním obalu při teplotě 10-30°C.

Doba skladovatelnosti: min. 24 měsíců od data plnění uvedeném na obalu. Nepotřebné zbytky odevzdejte do sběru nebezpečných odpadů, prázdný obal po vypláchnutí možno recyklovat do sběru. Obal nevhazovat do ohně.

Obsahuje kyselinu Fosforečnou (ES 231-633-2).

Hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňtě před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohně, a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/obličejový štít. Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Technický list

Bezpečnostní list

Labar Odrezovač bezoplachový 500 g

1.98 EUR
80%
Zatím nevyzkoušeno.
Diskussion über: Labar Spülfreier Cutter 500 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ