>  Hobby & Garten  >  Technische Apotheke  >  chemische Erzeugnisse  >  Technisches Peroxid  >  Via-Rek Wasserstoffperoxid technisches 10% Bleich- und Oxidationsmittel 100 g
ausverkauft

Via-Rek Wasserstoffperoxid technisches 10% Bleich- und Oxidationsmittel 100 g

-7%

Via-Rek Wasserstoffperoxid technisches 10% Bleich- und Oxidationsmittel 100 g
Unser Preis
0.92 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.07 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
0.99 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 0.92 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:01835
Hersteller:VIA-REK spol. s r.o.,
De Marke:Via-Rek  (web)
Via-Rek
Artikelbeschreibung

Peroxid vodíku technický 10% se používá jako bělící a oxidační činidlo.
Číslo CAS: 7722-84-1
Číslo ES: 231-765-0
Index. číslo: 008-003-00-9

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody min. 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, v těžších případech vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím vody. 

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Via-Rek Wasserstoffperoxid technisches 10% Bleich- und Oxidationsmittel 100 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Peroxid vodíku technický 10% se používá jako bělící a oxidační činidlo.
Číslo CAS: 7722-84-1
Číslo ES: 231-765-0
Index. číslo: 008-003-00-9

Specifická rizikovost: Zdraví škodlivý při požití. Nebezpečí vážného poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení). Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc: Při zasažení očí: okamžitě vyplachovat velkým množstvím vody min. 15 minut, vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypláchnout ústa vodou, vypít asi 0,5 l vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc. Při nadýchání: přenést na čerstvý vzduch, v těžších případech vyhledat lékařskou pomoc. Při styku s kůží: omýt velkým množstvím vody. 

Likvidace obalu: S obalem nakládejte jako s nebezpečným odpadem a předejte jej na vyhrazené místo.

Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Via-Rek Wasserstoffperoxid technisches 10% Bleich- und Oxidationsmittel 100 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ