>  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Toilettenreiniger und Desinfektion  >  Tabletten, Vorhänge  >  Pulirapid Ocean Toilettenblock 43 g
ausverkauft

Pulirapid Ocean Toilettenblock 43 g

-11%

Pulirapid Ocean Toilettenblock 43 g
Unser Preis
1.5 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.18 EUR (11%)
Der Preis in unseren Geschäft
1.68 EUR zuzüglich MwSt.
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.50 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1601891
Hersteller:Madel S.p.a. Italy
De Marke:Madel® Pulirapid®  (web)
Madel® Pulirapid®
Artikelbeschreibung
Nebezpečné pro životní prostředí:Nebezpečné pro životní prostředí

Závěsné WC bloky do toalety vyčistí, hygienizují a dlouhodobě provoní Vaši toaletu mořskou vůní. Trvale provoní. 

Návod k použití:
Oddělte háček. Zavěste košíček na okraj WC mísy.

Nebezpečí.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vylachování. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte Toxikologické informační střediso nebo lékaře. Odstraňte obal/obsah podle státních předpisů. Obsahuje: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts, Sulfuric Acid, c12-18-alkyl(even numbered) esters, sodium salts. Obsahuje: 2-methylunDecanal, může vyvolat alergickou reakci. 

Obsahuje:
30% a více, Aniontové povrchové aktivní látky. Další komponenty: Parfémy, Limonene

Bezpečnostní list ke stažení zde.

Pulirapid Ocean WC blok 43 g

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Pulirapid Ocean Toilettenblock 43 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel

Závěsné WC bloky do toalety vyčistí, hygienizují a dlouhodobě provoní Vaši toaletu mořskou vůní. Trvale provoní. 

Návod k použití:
Oddělte háček. Zavěste košíček na okraj WC mísy.

Nebezpečí.
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vylachování. Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Okamžitě volejte Toxikologické informační střediso nebo lékaře. Odstraňte obal/obsah podle státních předpisů. Obsahuje: benzenesulfonic acid, c10-13-alkyl derivs., sodium salts, Sulfuric Acid, c12-18-alkyl(even numbered) esters, sodium salts. Obsahuje: 2-methylunDecanal, může vyvolat alergickou reakci. 

Obsahuje:
30% a více, Aniontové povrchové aktivní látky. Další komponenty: Parfémy, Limonene

Bezpečnostní list ke stažení zde.

Pulirapid Ocean WC blok 43 g

Nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über: Pulirapid Ocean Toilettenblock 43 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ