>  Hobby & Garten  >  Schädlinge bekämpfen  >  Nagetiere bekämpfen - Rodentizide  >  Schädlingsbekämpfung, Gifte  >  Ratimor-Paraffin blockiert Gift zur Ausrottung von Nagetieren mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit 300 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Ratimor-Paraffin blockiert Gift zur Ausrottung von Nagetieren mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit 300 g

nástraha na hlodavce ve formě parafinových kostek na hubení myší, potkanů a jiných hlodavců

-7%

Ratimor-Paraffin blockiert Gift zur Ausrottung von Nagetieren mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit 300 g
Unser Preis
3.58 EUR zuzüglich MwSt.
Sie erspaen 0.27 EUR (7%)
Der Preis in unseren Geschäft
3.85 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 3.58 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:1803195
Hersteller:Unichem, Slovinsko
De Marke:Ratimor®  (web)
Ratimor®
Artikelbeschreibung
Jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti. Obsahuje hořké látky pro ochranu dětí. Obsahuje Brodifakum v koncentraci 0,0029%.

 

Nástraha na hlodavce ve formě Parafinových kostek na hubení myší, potkanů a jiných hlodavců. Nástraha je určena k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Číslo povolení: CZ-0016072-0000

Popis: Jed na hlodavce s obsahem jedovatého antikoagulantu brodifakum. Obsahuje hořkou látku proti náhodnému pozření. Kostky jsou vysoce odolné povětrnostním vlivům. Vynikají podporou hlodání, čímž jsou pro hlodavce vysoce atraktivní. Výhodou této požerové nástrahy je to, že působí pomalu v průběhu několika dnů, takže otrávení jedinci nevzbudí podezření u zbytku kolonie.

Použití ratimor Parafínových bloků:Před použitím přípravku si púřečtěte veškeré informace z obalu přípravku a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace hlodavců - například pasti na potkanya pasti na myši. Odstraňte potraviny které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné, aby pro ně byla nástraha ještě atraktivnější. Přípravek umisťujte do deratizačních staniček, a ty aplikujte do míst, kde byl zjištěn výskyt škůdců. Pokud je to možné, musí být deratizační staničky umístěny k zemi nebo k jiné pevné konstrukci. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, zvířat a jiných necílových organismů. Neumisťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, krmiv a nápojů. Označujte deratizační staničky v souladu s doporučením uvedeným na obale.

Deratizační stanička musí být označena těmito informacemi:

- nepřemisťujte a neotvírejte
- obsahuje přípravek na hubení hlodavců Ratimor Parafínové bloky číslo povolení CZ-0016072-0000
- účinná látka: Brodifakum v koncentraci 0,0029%
- v případě nehody volejte Toxikologické informační středisko tel:224919293

Dávkování přípravku Ratimor Parafinové bloky ve vnitřních prostorách (potkan obecný a krysa obecná) 10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

Dávkování přípravku Ratimor Parafinové bloky ve venkovních prostorech (potkan obecný a krysa obecná)

10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Umístěte deratizační staničku v prostorách kde nehrozí záplavy. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

Účinná látka: Bromadiolon - 0,0029% (CAS číslo:56073-10-0)

Balení: 300 g kostek v kartonové krabičce.

Skladování: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků, hospodářských a domících zvířat. 

Používejte Biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Označení rizik 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
 
Ratimor Parafínové bloky jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti 300 g
Kundenrezensionen
3.58 EUR
90%
-funguje perfektně.
3.58 EUR
100%
Dříve jsme tento produkt nepoužívali a teprve zjistíme, jak bude účinný.
3.58 EUR
80%
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Ratimor-Paraffin blockiert Gift zur Ausrottung von Nagetieren mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit 300 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen
Diskussion über den Artikel
Jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti. Obsahuje hořké látky pro ochranu dětí. Obsahuje Brodifakum v koncentraci 0,0029%.

 

Nástraha na hlodavce ve formě Parafinových kostek na hubení myší, potkanů a jiných hlodavců. Nástraha je určena k přímému použití v deratizačních staničkách odolných proti násilnému otevření.

Číslo povolení: CZ-0016072-0000

Popis: Jed na hlodavce s obsahem jedovatého antikoagulantu brodifakum. Obsahuje hořkou látku proti náhodnému pozření. Kostky jsou vysoce odolné povětrnostním vlivům. Vynikají podporou hlodání, čímž jsou pro hlodavce vysoce atraktivní. Výhodou této požerové nástrahy je to, že působí pomalu v průběhu několika dnů, takže otrávení jedinci nevzbudí podezření u zbytku kolonie.

Použití ratimor Parafínových bloků:Před použitím přípravku si púřečtěte veškeré informace z obalu přípravku a řiďte se jimi. Před použitím rodenticidů je třeba zvážit nechemické metody regulace hlodavců - například pasti na potkanya pasti na myši. Odstraňte potraviny které jsou pro hlodavce snadno dosažitelné, aby pro ně byla nástraha ještě atraktivnější. Přípravek umisťujte do deratizačních staniček, a ty aplikujte do míst, kde byl zjištěn výskyt škůdců. Pokud je to možné, musí být deratizační staničky umístěny k zemi nebo k jiné pevné konstrukci. Umístěte deratizační staničky mimo dosah dětí, ptáků, zvířat a jiných necílových organismů. Neumisťujte deratizační staničky v blízkosti potravin, krmiv a nápojů. Označujte deratizační staničky v souladu s doporučením uvedeným na obale.

Deratizační stanička musí být označena těmito informacemi:

- nepřemisťujte a neotvírejte
- obsahuje přípravek na hubení hlodavců Ratimor Parafínové bloky číslo povolení CZ-0016072-0000
- účinná látka: Brodifakum v koncentraci 0,0029%
- v případě nehody volejte Toxikologické informační středisko tel:224919293

Dávkování přípravku Ratimor Parafinové bloky ve vnitřních prostorách (potkan obecný a krysa obecná) 10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

Dávkování přípravku Ratimor Parafinové bloky ve venkovních prostorech (potkan obecný a krysa obecná)

10-60g nástrahy na jednu deratizační staničku. Je-li potřeba více deratizačních staniček, musí být od sebe vzdáleny minimálně 10 metrů s vyjímkou snížení na 5 metrů při vysokém zamoření.

Umístěte deratizační staničku v prostorách kde nehrozí záplavy. Deratizační staničky je nutné kontrolovat nejdříve za 5-7 dnů po zahájení deratizace a potom pravidelně jednou týdně kvůli ověření jestli hlodavci nástrahu přijímají. Dále kontrolujeme jestli nejsou deratizační staničky poškozené a průběžně odstraňujeme těla mrtvých hlodavců. V případě potřeby ratimor doplníme.

Účinná látka: Bromadiolon - 0,0029% (CAS číslo:56073-10-0)

Balení: 300 g kostek v kartonové krabičce.

Skladování: Skladujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte v uzavřeném obalu a chraňte před přímým slunečním světlem. Skladujte na místech mimo dosah dětí, ptáků, hospodářských a domících zvířat. 

Používejte Biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace na výrobku.

Označení rizik 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Preventivní opatření
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice
P301 + P310 Při požití: Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
 
Ratimor Parafínové bloky jed na hlodavce s vysokou odolností proti vlhkosti 300 g
3.58 EUR
90%
-funguje perfektně.
3.58 EUR
100%
Dříve jsme tento produkt nepoužívali a teprve zjistíme, jak bude účinný.
3.58 EUR
80%
Diskussion über: Ratimor-Paraffin blockiert Gift zur Ausrottung von Nagetieren mit hoher Feuchtigkeitsbeständigkeit 300 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ