Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Wäscherei und Reinigung  >  Reinigungsprodukte  >  Reinigung  >  Badezimmer und Küchen  >  Badezimmer, Küchen  >  Real Creme Gel Küchencreme Gel für Induktion, Keramikkochfeld und andere empfindliche Oberflächen 450 g
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Real Creme Gel Küchencreme Gel für Induktion, Keramikkochfeld und andere empfindliche Oberflächen 450 g

-8%

Real Creme Gel Küchencreme Gel für Induktion, Keramikkochfeld und andere empfindliche Oberflächen 450 g
Unser Preis
1.89 EUR zuzüglich MwSt. 
Sie erspaen 0.16 EUR (8%)
Der Preis in unseren Geschäft
2.05 EUR zuzüglich MwSt.
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 1.89 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2009246
Der Strichcode EAN:8594004377579
Hersteller:Zenit, spol. s.r.o.
De Marke:Zenit Real  (web)
Zenit Real
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Real Friendly Universal Cream jednoduše a lehce vyčistí i silnou špínu. 

  • Šetrný krém určený k čištění sklokeramických a indukčních desek, akrylátových van a dalších citlivých povrchů v domácnosti.
  • Obsahuje speciální plastové abrazivum, které zaručuje důkladné a šetrné umytí.
  • Je univerzální pro úklid kuchyně: na sporáky, dřezy a silně znečištěné nádobí. Navíc nezanáší odpad.
  • Pro lesk a čistotu vašich koupelen: na umyvadla, vany, sprchové kouty, dlaždičky a baterie.

Použít můžete i pro lokální znečištění dřeva a lamina např. od pastelek a tužek.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Real Creme Gel Küchencreme Gel für Induktion, Keramikkochfeld und andere empfindliche Oberflächen 450 g

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Real Friendly Universal Cream jednoduše a lehce vyčistí i silnou špínu. 

  • Šetrný krém určený k čištění sklokeramických a indukčních desek, akrylátových van a dalších citlivých povrchů v domácnosti.
  • Obsahuje speciální plastové abrazivum, které zaručuje důkladné a šetrné umytí.
  • Je univerzální pro úklid kuchyně: na sporáky, dřezy a silně znečištěné nádobí. Navíc nezanáší odpad.
  • Pro lesk a čistotu vašich koupelen: na umyvadla, vany, sprchové kouty, dlaždičky a baterie.

Použít můžete i pro lokální znečištění dřeva a lamina např. od pastelek a tužek.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ