Artdeco a Glov sleva 40% při zadání kódu VMD40
  >  Kosmetika  >  Körper  >  Schäume, Gele, Seifen  >  Duschgels, Seifen  >  Flüssigseifen  >  Riva Desinfektionsmittel viruizide Flüssigseife 500 g Spender
Wir bieten nur Artikel an, die wir auf Lager haben

Riva Desinfektionsmittel viruizide Flüssigseife 500 g Spender

Riva Desinfektionsmittel viruizide Flüssigseife 500 g Spender
Unser Preis
2.84 EUR zuzüglich MwSt. 
Auf Lager:   mehr als 20 ks
Dieser Artikel ist nicht einzeln einzukaufen
Anzahlks
Die Frage an den VerkäuferPreisüberwachung bestellen
Aktueller Produktpreis ist 2.84 EUR miMwSt.
  Bekanntgeben, bis der Preis sank unter    EUR miMwSt.
  Jede Preisänderung bekanntgeben
Ihre E-Mail-Adresse  
Anfrage versenden
Der Name:
Die E- Mail:
Telefonnummer:
' '
Schreiben Sie den Code ab:
Die Frage :
Teile
Der Code:2003958
Der Strichcode EAN:8594004377890
Hersteller:Zenit, spol. s.r.o.
De Marke:Zenit Riva  (web)
Zenit Riva
Artikelbeschreibung
Nebezpečnost pro zdraví:Nebezpečnost pro zdraví

Dezinfekční mýdlo pro každodenní použití a hygienicky čisté ruce. Ničí viry, bakterie a kvasinky. Vhodné do zdravotnictví i potravinářství. 

 • Dezinfekční mýdlo pro každodenní použití a hygienicky čisté ruce.
 • Ničí viry (např. Koronaviry – SARS, MERS, COVID-19; virus chřipky; hepatitidu B, C; virus klíšťové encefalitidy a další), bakterie a kvasinky.
 • Účinnost testována dle ČSN EN 14479+A2, 13727+A2, 13624.
 • Vhodné do zdravotnictví i potravinářství, průmyslu, institucí a domácností.
 • Bez parfému a alergenů.
 • Již malé množství mýdla vytváří s vodou velice účinnou dezinfekční směs.  
 • Obsahuje glycerin, který zabraňuje vysušování pokožky.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Naneste na vlhkou pokožku, rozetřete, myjte ruce po dobu jedné minuty a poté opláchněte pod tekoucí vodou.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.  Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Kundenrezensionen
Es wurden keine Rezensionen gefunden.
Diskussion über den Artikel
Diskussion über: Riva Desinfektionsmittel viruizide Flüssigseife 500 g Spender

Dieser Artikel wurde noch nicht diskutiert. Wenn Sie der erste sein wollen, dann klicken Sie auf knopf Kommentar hinzufügen

Artikelbeschreibung
Kundenrezensionen

Dezinfekční mýdlo pro každodenní použití a hygienicky čisté ruce. Ničí viry, bakterie a kvasinky. Vhodné do zdravotnictví i potravinářství. 

 • Dezinfekční mýdlo pro každodenní použití a hygienicky čisté ruce.
 • Ničí viry (např. Koronaviry – SARS, MERS, COVID-19; virus chřipky; hepatitidu B, C; virus klíšťové encefalitidy a další), bakterie a kvasinky.
 • Účinnost testována dle ČSN EN 14479+A2, 13727+A2, 13624.
 • Vhodné do zdravotnictví i potravinářství, průmyslu, institucí a domácností.
 • Bez parfému a alergenů.
 • Již malé množství mýdla vytváří s vodou velice účinnou dezinfekční směs.  
 • Obsahuje glycerin, který zabraňuje vysušování pokožky.

Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Naneste na vlhkou pokožku, rozetřete, myjte ruce po dobu jedné minuty a poté opláchněte pod tekoucí vodou.

Používejte biocidy bezpečným způsobem.  Způsobuje vážné podráždění očí.

Nebezpečnost pro zdraví

Nebezpečí
Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Zdraví škodlivý při vdechování. Rozkladem ozonu v horních vrstvách atmosféry poškozuje veřejné zdraví a životní prostředí.

Varování. Pokyny pro bezpečné zacházení
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Při vdechnutí: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Při požití: necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  Uchovávejte mimo dosah dětí.

Es wurden keine Rezensionen gefunden.


© 2014 VMD Drogerie, Parfumerie CZ